LT   |   EN      Mano KU   |   
KU prisidėjo prie naujos Lietuvos ir Lenkijos pasienio regiono turizmo plėtros strategijos rengimo
13-05-2021

KU Socialinių ir humanitarinių mokslų fakulteto Socialinės geografijos ir regionistikos studijų centro vadovas doc. dr. Eduardas Spiriajevas dalyvavo Europos Komisijos (EK) inicijuotame projekte „Pasienio turizmo funkcinės zonos sukūrimas Lietuvos ir Lenkijos pasienio regionuose“ kartu su tyrėjų grupe iš Lenkijos Liublino universiteto, Gdynės Jūsų akademijos ir Dambrova Gorničos universiteto.

EK Teritorinio bendradarbiavimo ir Europos Sąjungos vidinių sienų agentūra keletą metų tarpvyriausybiniame lygmenyje diskutavo apie Lietuvos ir Lenkijos pasienio regiono periferiškumo mažinimą ir galimybes tarptautinio turizmo plėtrai. Šiuo projektu buvo siekiama kurti unikalius ir konkurencingus turizmo maršrutus bei paslaugas, apjungiant abiejų valstybių pasienio teritorijų turizmo infrastruktūrą, gamtos, istorijos bei kultūros išteklius.

EK atstovai dar 2019 m. kreipėsi į KU Socialinės geografijos ir regionistikos studijų  centrą su prašymu dalyvauti tarptautinėje Lietuvos ir Lenkijos pasienio turizmo funkcinės zonos sukūrimo iniciatyvoje ir prisidėti prie  plėtros strategijos ruošimo. Pasienio turizmo funkcinės zonos konceptas – tai nauja EK iniciatyva, kuria siekiama mažinti pasienio teritorijų periferiškumą ir didinti jų konkurencingumą. Strategija buvo ruošiama įtraukiant abiejų valstybių pasienyje esančias savivaldybes – Lazdijų ir Vilkaviškio rajonų bei Kalvarijų savivaldybių administracijas, o taip pat Lenkijos Seinų, Punsko, Krasnagrūdos, Rūdelės valsčių administracijas. Rengiant strategiją  organizuoti susitikimai su vietos bendruomenėmis, verslininkais, sukurti 29 gamtinio, istorinio ir kultūrinio pažintinio turizmo maršrutai, suformuotos keturios svarbiausios Lietuvos ir Lenkijos pasienio turizmo zonos plėtros koncepcijos: „Kerintis pasienis“, „Lėtasis turizmas ir žaliasis nuošalys“, „Istorinė Jotvingių žemė“ bei „Abiejų tautų paveldas“. Šios keturios turizmo plėtros koncepcijos buvo viešai pristatytos 2021 m. balandžio 30 d. Europos Komisijos Briuselyje organizuotame renginyje „Futurium“ Nuoroda: https://futurium.ec.europa.eu/en/border-focal-point-network/news/yotvingia-land-yotvingian-tribe-polish-lithuanian-border

Parengtas strategijos dokumentas taip pat buvo pristatytas EK agentūrų specialistams. KU doc. dr. Eduardui Spiriajevui buvo suteikta EK eksperto kvalifikacija Lietuvai teritorinio bendradarbiavimo, retai apgyventų teritorijų planavimo ir regionų plėtros srityse.

Šių metų gegužės 8-9 d. Socialinės geografijos ir regionistikos studijų centro geografijos bakalauro studijų studentai kartu su doc. dr. Eduardu Spiriajevu vyko į Lietuvos ir Lenkijos pasienio funkcinę zoną, kur studentai atliko įvairias praktikos užduotis, analizavo gamtinį ir kultūrinį kraštovaizdį, aplankė Vištyčio, Metelių ir Veisiejų regioninius parkus, Žuvinto rezervatą, Lazdijus, Kalvarijas, Vilkaviškį, o taip pat Europos mišką, pasienio rokadinį kelią prie Galadusio ežero. Per praktiką geografijos programos studentai atliko turizmo infrastruktūros funkcionalumo tyrimą, susipažino su Lietuvos ir Lenkijos pasienio gamtiniu paveldu, abiejų tautų istorinės atminties objektais bei išbandė lėtojo turizmo koncepto maršrutus.

EK inicijuota Lietuvos ir Lenkijos pasienio turizmo funkcinės zonos sukūrimo strategijos metodika buvo sėkmingai pritaikyta geografijos bakalauro studijų praktiniuose tyrimuose, tiriant Lietuvos regionų socialinę ir ekonominę geografiją, turizmo geografiją, kraštovaizdžio geografiją, transporto sistemų geografiją erdvinio ir strateginio planavimo kontekste.

Šiemet KU Socialinės geografijos ir regionistikos studijų centrui  (buv. Socialinės geografijos katedra) sukanka 25 metai. Šis centras yra vienas seniausių KU padalinių, kuris atlieka svarbų vaidmenį nacionalinės geografijos edukacijoje ir moksle bei prisideda prie Lietuvos regionų gerovės kūrimo.