LT   |   EN      Mano KU   |   
KU prisideda prie paramos Rytų Ukrainoje
10-05-2019

Šiais metais Klaipėdos universiteto Sveikatos mokslų fakultetas pradėjo vykdyti projektą ,,Nuo konflikto Rytų Ukrainoje nukentėjusių asmenų socialinio dalyvavimo skatinimas“. Projekto vadovė prof. dr. (H.P) Ingrida Baranauskienė. Projekto partneriai – Kijevo Kostiuk psichologijos institutas, nevyriausybinės organizacijos, vienijančios asmenis, kurie nukentėjo nuo konflikto Rytų Ukrainoje. Projekto siekis: skatindami nuo Krymo aneksijos ir konflikto Rytų Ukrainoje nukentėjusių asmenų, ypač smurtą patiriančių perkeltų moterų, jų vaikų, socialinį dalyvavimą, sukurti kompleksinę įveikos sistemą, apimančią psichosocialinę pagalbą, savirealizaciją, adaptaciją, potrauminį stresą, gebėjimą eliminuoti smurtą prieš moteris.

Stiprinant tarptautinį mokslinį bendradarbiavimą tarp Klaipėdos universiteto ir Kijevo Kostiuk psichologijos instituto pasirašyta įvairiapusio bendradarbiavimo sutartis. Vyko abiejų šalių ekspertų grupių susitikimai, trys renginiai, skirti susitikimams su perkeltais asmenimis. Didelis dėmesys skirtas moterims ir vaikams. Susitikimų metu taikant alternatyvių terapijų, Pasaulio kavinių ir Delfi metodus, surinkti duomenys taps esminiais pagalbos turinio formulavimo principais.

Sukurta kompleksinės pagalbos sistema pagerins perkeltų ir smurtą patiriančių asmenų socialinę padėtį, padės atstatyti darbingumą, sudarys sąlygas visaverčiam dalyvavimui visuomeniniame gyvenime, darbo rinkoje. Pasiektų projekto rezultatų tvarumą užtikrins veiklų orientavimas nuo pagalbos į savipagalbą. Projekto metu bus sukurtos dvi savipagalbos grupės, kurių veikla nenutrūks pasibaigus projektui. Taip pat pagal atskirus partnerių įsipareigojimus nuo vienerių iki trijų metų vyks individualios psichologines konsultacijos, veiks pagalbos telefonu linija. Projektas finansuojamas Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos lėšomis Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programai įgyvendinti.