LT   |   EN      Mano KU   |   
KU pasirašė sutartį su Klaipėdos „Rotary“ klubu „Karalienė Luizė“
06-03-2018

Kovo 6 dieną Klaipėdos universitete pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Klaipėdos „Rotary“ klubu „Karalienė Luizė“. Oficialiame susitikime dalyvavo KU rektorius prof. habil. dr. Eimutis Juzeliūnas, KU Sveikatos mokslų fakulteto (SvMF) Socialinio darbo katedros atstovai ir Klaipėdos „Rotary“ klubo „Karalienė Luizė“ prezidentė Jolanta Juškevičienė. Sutarties pasirašymo tikslas – bendradarbiauti vaikų globos deinstitucionalizacijos ir globos proceso tobulinimo procese, atliekant mokslinius tyrimus.

Klaipėdos „Rotary“ klubas „Karalienė Luizė“ dalyvauja LR prezidentės Dalios Grybauskaitės iniciatyvoje „Už saugią Lietuvą“, kuria siekiama stabdyti smurtą, patyčias, vykdyti savižudybių prevenciją, mažinti priklausomybių mastą, skatinti įvaikinimą ir vaikų globą šeimose. Klaipėdos „Rotary“ klubas inicijavo vaikų globos skatinimo projektą „Suraskime vaikams NAMUS. Ieškok, globok, aukok“.

Pasak KU SvMF Socialinio darbo katedros vedėjo doc. dr. Valdo Rimkaus, prie šių iniciatyvų prisidės ir akademinė bendruomenė. „Raginsime savo studentus rengti mokslinius darbus ir atlikti tyrimus vaikų globos srityje, supažindinsime su geriausiais moksliniais darbais. Universiteto mokslininkai iš mokslinės perspektyvos apžvelgs, problemas, kurių kyla norint globoti vaiką. Čia svarbūs socialiniai ir psichologiniai aspektai. Savo ruožtu „Rotary“ klubo nariai geriausių darbų autoriams skirs premijas“, – pasakojo doc. dr. V. Rimkus.

Klaipėdos „Rotary“ klubas „Karalienė Luizė“, pasirašydamas bendradarbiavimo sutartį, įsipareigoja deleguoti klubo atstovą stebėtojo teisėmis dalyvauti studentų baigiamųjų darbų, susijusių su vaikų globos klausimais, gynimuose, viešinti informaciją apie darbus šia tematika. Klaipėdos universitetas kartu su klubu rengs konferencijas, seminarus, kitus renginius vaikų globos klausimais, bendradarbiaus skleidžiant visuomenėje informaciją apie vaikų globos aktualijas, viešinant kylančias problemas.