LT   |   EN      Mano KU   |   
KU pasirašė sutartį dėl fizinio raštingumo ugdymo priešmokyklinio amžiaus vaikams
01-07-2019

Klaipėdos universiteto (KU) rektorius prof dr. Artūras Razbadauskas kartu su Klaipėdos miesto sveikatos biuro direktore Jūrate Grubliauskiene bei Klaipėdos Rotary klubo „Karalienė Luizė“ prezidente Vida Stalmokiene pasirašė sutartį dėl „Fizinio raštingumo ugdymo priešmokyklinio amžiaus vaikams“.

Šia bendradarbiavimo sutartimi bus siekiama sumažinti sergamumą bei stiprinti vaikų sveikatą, formuoti sveikos gyvensenos įgūdžius suteikiant žinių ir gebėjimų pasirinkti tikslingą fizinę veiklą, atsisakyti neigiamai sveikatą veikiančių aplinkos veiksnių.

Sutarties partneriai stengsis sutelkti Klaipėdos ikimokyklinių ugdymo įstaigų bendruomenių žinias apie ikimokyklinio amžiaus vaikų sveikatos raštingumą, fizinio raštingumo ugdymo svarbą, būdus, metodus bei didinti jų ugdytinių ir visų bendruomenių fizinį aktyvumą ir sąmoningumą pasirenkant tikslingas fizinio aktyvumo skatinimo formas.

Taip pat bus įvertintas visų Klaipėdos miesto darželių ugdytinių fizinis pajėgumas ir formuojami jų fizinio raštingumo pagrindai

Tokios sutarties reikalingumas nuspręstas analizuojant sveikatos stebėsenos rodiklius. Pastebėta, kad daugėja ikimokyklinio amžiaus vaikų turinčių įvairių sveikatos sutrikimų (širdies ir kraujagyslių, endokrininės, skeleto-raumenų sistemos).

Pasak Pasaulinės sveikatos organizacijos, žmogaus sveikatą beveik 50 procentų lemia gyvensena. Siekiant įgūdžių susiformavimo bei sąmoningumo, į šį procesą turėtų įsitraukti visi bendruomenės nariai (tėvai/globėjai, pedagogai, socialiai partneriai).

Prieš sutarties pasirašymą, apgynus Edukologijos mokslo krypties daktaro disertaciją, buvo pasveikinta Klaipėdos sveikatos biuro direktorė J. Grubliauskienė.