LT   |   EN      Mano KU   |   
KU pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Italijos Laterano universitetu
31-10-2017

Šių metų spalio 18-19 dienomis Romos (Italija) Popiežiškajame Laterano universitete vyko tarptautinė mokslinė konferencija Dievo ilgesys: 500 metų Reformacijos dvasingumo ir teologijos istorija. Konferencija buvo skirta Reformuotosios Bažnyčios 500 metų jubiliejiniam paminėjimui. Laterano universiteto vadovybės kvietimu šiame renginyje dalyvavo ir KU Jono Pauliaus II krikščioniškųjų studijų centro atstovai. Į konferenciją susirinko gausus būrys mokslininkų bei dvasininkų iš įvairių pasaulio šalių: Prancūzijos, Austrijos, Vokietijos, Rusijos, Brazilijos, Argentinos, JAV ir kt. Įvairių krikščioniškųjų konfesijų teologai savo pranešimuose gvildeno įvairiapuses Reformacijos judėjimo įkvėptas istorines bei biblines aktualijas, paliesdami tokias temas, kaip Dievo malonės veikimas per tikėjimą, nuteisinimas Biblijos doktrinoje ir kt. Ypatingai verti dėmesio buvo pranešimai iš Vokietijos Tiubingeno universiteto prof. dr. Volkerio Leppino bei profesoriaus iš Vienos dr. Ulricho Kortnerio.

Šio renginio metu įvyko tarptautinės bendradarbiavimo sutarties tarp Laterano universiteto ir Klaipėdos universiteto Jono Pauliaus II krikščioniškųjų studijų centro galutinis pasirašymas. Sutartį pasirašė Romos universiteto rektorius J. E. vysk. Enrico Dal Covolo. Šis aktas suteikia ženklų tarptautiškumo rodiklį ne tik centro darbuotojų veiklai, bet ir visam fakultetui bei universitetui.