LT   |   EN      Mano KU   |   
KU mokslininkų projektas, skirtas kovai su COVID-19 padariniais, pelnė LMT finansavimą
29-05-2020

Klaipėdos universiteto (KU) mokslininkė doc. dr. Rasa Viederytė pateko tarp 29 šalies ekspertų, kurių projektams, skirtiems COVID-19 pandemijos ir jos sukeltų padarinių sprendimų paieškai, bus suteiktas Lietuvos mokslo tarybos (LMT) finansavimas.

Projektą „Su COVID-19 susijusių ekonominės veiklos apribojimų ir valstybės intervencinių priemonių poveikio Klaipėdos regiono įmonėms efektyvumo vertinimas“ vykdys 11 KU mokslininkų. Jie susitelks ties COVID-19 socio-ekonominiu poveikiu Klaipėdos regiono įmonėms ir jų darbuotojams bei valstybės intervencijomis, orientuotomis į neigiamo ekonominio poveikio mažinimą. Bus siekiama pateikti rekomendacines priemones dėl įvestų apribojimų ekonominio poveikio sumažinimo.

Detalus įvestų ekonominės veiklos apribojimų ir valstybės intervencinių priemonių, orientuotų į neigiamo ekonominio poveikio mažinimą, efektyvumo vertinimas bus atliekamas Klaipėdos regiono mastu (apims šias savivaldybes: Klaipėdos miesto, Klaipėdos rajono, Palangos miesto, Neringos, Kretingos rajono, Skuodo rajono ir Šilutės rajono).