LT   |   EN      Mano KU   |   
KU mokslininkų komanda tirs dirbtinio intelekto pritaikymo galimybes mokyklose
05-05-2021

Klaipėdos universiteto Socialinių ir humanitarinių mokslų fakulteto Pedagogikos katedros mokslininkų komanda pradeda įgyvendinti projektą ,,Dirbtinis intelektas mokyklose: mokymosi analitikos plėtojimo scenarijai modernizuojant bendrąjį ugdymą Lietuvoje“ ( Veiksmas „Trumpalaikiai (reikminiai) tyrimai (sveikatos, socialinėje ir kitose srityse), analizė ir diagnostikos diegimas (suderinus su Sveikatos apsaugos ministerija), susiję su COVID-19“).

Projekto idėja – ištirti  dirbtinio intelekto (DI) pritaikymo galimybes mokyklose. Idėjai įgyvendinti nuspręsta suburti edukologijos ir technologijos mokslų srities mokslininkus bei praktikus ir sukurti mokymosi analitikos, kaip vienos iš DI taikymo galimybės švietime, plėtojimo scenarijus, pagrįstus kompleksiniu veiklos tyrimu (action research), siekiant modernizuoti bendrąjį ugdymą Lietuvoje pasitelkus DI.

Projekto rėmuose planuojamas originalus tyrimas, atliekamas naujoms žinioms įgyti ir nukreiptas visu pirma į specifinių praktinių tikslų pasiekimą ir uždavinių įgyvendinimą. Tai rodo ir planuojami projekto rezultatai: įvykdžius projektą švietimo politikai ir praktikai gaus visą paketą tyrimu pagrįstų dokumentų, kuriuos galima operatyviai ir inovatyviai panaudoti modernizuojant bendrąjį ugdymą pasitelkus DI. Be to, bus parengti mokytojai konsultantai, kurie galėtų konsultuoti kitus mokytojus dėl mokymosi analitikos pritaikymo ir tai sudarys prielaidas efektyviau diegti mokymosi analitiką mokyklose.