LT   |   EN      Mano KU   |   
Pasirinkite teksto dydį
KU mokslininkų ir užsienio partnerių projektas dėl e-dalyvavimo

Klaipėdos universiteto Viešojo administravimo ir politikos mokslų katedra pradeda įgyvendinti projektą „E-dalyvavimas vietos valdžioje: lyginamosios struktūros vystymasis“ (angl. CompEPart – E-participation in Local Governments: Developing Comparative Framework).

Pagrindinis projekto vykdytojas – Klaipėdos universitetas, kuris kartu su partneriais – Harz taikomųjų mokslų (Wernigerode, Vokietija), Latvijos (Riga, Latvija), Talino technologijos (Talinas, Estija) universitetais – kurs lyginamąją struktūrą, kuri leis keistis tyrimų dėl e-dalyvavimo vietos valdžioje Baltijos šalyse ir Vokietijoje rezultatais.

Nors elektroninės e-dalyvavimo technologijos Vokietijoje patikrintos vykdant projektus (pvz., balsavimo dėl finansinių sprendimų), Baltijos šalyse e-dalyvavimas dar taikomas ribotai ir iš esmės remiasi asmeninėmis iniciatyvomis, pvz., socialiniais tinklais ar tradiciniais būdais vykdant el. apklausą. Iki šiol Europoje vykdyta nemažai e-dalyvavimo projektų, bet šių tyrimų lyginamoji analizė neatlikta iki šiol. Vykdant projektą ištobulinus lyginamąją struktūrą, kaip keistis e-dalyvavimo tyrimo rezultatais Baltijos šalyse ir Vokietijoje, ši spraga turėtų būti užpildyta. Kartu bus pradėti bendri moksliniai tyrimai, siekiant perduoti žinias ir patirtį mokslo ir savivaldos institucijoms Baltijos šalyse. Projekto metodologija remiasi viešosios politikos vertinimo koncepcija.

Be mokslinės ir praktinės projekto naudos Baltijos šalių regionui, bus patobulintos tarptautinį pripažinimą turinčios Klaipėdos universiteto Viešojo administravimo bakalauro ir Regionų valdysenos magistrantūros studijų programos.

Projekto vykdytojų komandą sudaro: doc. Jaroslavas Dvorakas (KU), prof. Jensas Weissas (Harz taikomųjų mokslų universitetas), Lilita Seimuskane (Latvijos universitetas), doc. Thomas Hoffmannas (Talino technologijos universitetas, Talino teisės mokykla), Ellen Burgdorf (Harz taikomųjų mokslų universitetas), projekto vadybininkė – lekt. Gabrielė Burbulytė-Tsiskarishvili (KU).

Projektas remiamas Baltijos šalių ir Vokietijos aukštųjų mokyklų biuro prie Vokietijos akademinių mainų tarnybą (DAAD) Vokietijos Federacinės Respublikos Užsienio reikalų ministerijos lėšomis.