LT   |   EN      Mano KU   |   
KU mokslininkės stažuotė Stokholmo universitete, naudojantis Lietuvos mokslo tarybos parama
27-06-2018

Mitybinių tinklų tyrimai yra svarbūs ekosistemų funkcionavimo supratimui ir analizei. Vienas iš tokių tyrimų metodų yra masių balansu pagrįstas mitybos tinklų modeliavimas, kuris ne tik panaudoja anksčiau surinktus biologinius ir aplinkos parametrų duomenis, bet ir gali padėti prognozuoti ekosistemų, ar atskirų rūšių gausumo pokyčius ateityje.

Stokholmo universiteto Baltijos jūros centro mokslininkų kvietimu 2018 m. gegužės 3 d. – birželio 8 dienomis Klaipėdos universiteto jaunesnioji mokslo darbuotoja dr. Rasa Morkūnė turėjo galimybę stažuotis Stokholme. Dr. Maciej Tomczak ir jo darbo grupė priėmė ir konsultavo stažuotoją sudarant Lietuvos priekrantės mitybos tinklo modelį ECOPATH programa bei vystant dinaminį ECOSIM modelį. Diskusijos ir metodiniai patarimai padėjo mokslininkei suprasti modeliavimo programos veikimo principus bei naudoti ją Lietuvos priekrantės mitybos tinklui. Įgytos žinios ir gebėjimai jaunajai mokslininkei bus naudingi ateityje tolimesniam darbui su mitybos tinklais įvairiose ekosistemose. Tuo pačiu užmegzti ryšiai bus plėtojami rašant bendras publikacijas ir planuojant veiklas su Stokholmo universiteto mokslininkais.

Neturint bendros projektinės veiklos bendradarbiavimas su mokslininkais užsienio institucijose yra sudėtingas, todėl stažuotoja dėkoja Lietuvos mokslo tarybai už galimybę kelti kompetenciją bei palaikant bendradarbiavimą tarp jūros mokslo centrų Švedijoje ir Lietuvoje. Paramos sutarties numeris – 09.3.3-LMT-K-712-07-0094; veikla – Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą.

Lietuvos priekrantės mitybos tinklo struktūra modeliavimo programoje

Tiesioginių ir netiesioginių mitybinių poveikių ir žvejybos poveikio lentelė

Stažuotoja su Stokholmo universiteto Baltijos jūros centro modeliuotojų grupe