LT   |   EN      Mano KU   |   
Pasirinkite teksto dydį
KU mokslininkė ištyrė Lietuvos sveikatos priežiūros sistemos paradoksą

Spalio 7 d. pristatyta Klaipėdos universiteto prof. dr. Ingridos Baranauskienės monografija „Teisės į sveikatos priežiūrą paradoksas“.

Nors knyga ir mokslinio žanro, joje galima atrasti nykstančias tarp žanrų ribas. Šioje monografijoje bendrai analizuojama sveikatos priežiūros sistemos situacija, tyrimą siejant su žmonių, turinčių negalią, jų artimųjų ir specialistų patirtimis Lietuvos sveikatos priežiūros sistemoje. Autorė savo darbu siekia patirtis ne tik ištyrinėti, bet ir atkreipti dėmesį į tai, ką būtina pakeisti esamoje situacijoje.

„Manau, kad sveikatos priežiūros sistemos padėtis, kai įstatymus ir praktiką veikia įvairios aplinkos ir kontekstai, aktuali ne tik žmonėms, kurie vienaip ar kitaip susiję su negalia, bet ir visai visuomenei. Takoskyra tarp žmonių, turinčių negalią ir jos neturinčių, negalima. Čia galioja tie patys principai, kuriuos turime galvoje kalbėdami apie universalų dizainą – turi būti patogu visiems. Tik šį kartą tyrimo lauke – žmonių, turinčių negalią, patirtys.

Monografijos pavadinime nuspręsta to neakcentuoti, nes sveikatos priežiūros sistemos prieinamumas aktualus visuomenei apskritai – ji turi būti prieinama visiems. Tyrinėjama tematika aktuali daugeliui pasaulio šalių, bet šioje monografijoje dėl tyrimo apimties apsiribota tik situacijos Lietuvoje tyrimu“, – aiškina monografijos autorė prof. dr. Ingrida Baranauskienė.