LT   |   EN      Mano KU   |   
Pasirinkite teksto dydį
KU mokslininkė skaitė pranešimą tarptautinėje mokslinėje konferencijoje Vienoje

Šių metų lapkričio 27-30 dienomis Vienoje, Austrijoje vyko tarptautinė mokslinė konferencija „SGEM Vienna Green. Earth & Geo sciences“, kurios tema – žaliųjų technologijų plėtra ir žaliojo augimo skatinimas. Konferencijos metu buvo diskutuojama hidrologijos, vandens išteklių, oro taršos, klimato kaitos, biotechnologijų, „žaliųjų“ pastatų statybos technologijų ir tvarios architektūros, modernios energijos ir gyvūnų bei visuomenės ugdymo temomis.

Šioje tarptautinėje mokslinėje konferencijoje dalyvavo KU Jūros technologijų ir gamtos mokslų fakulteto prodekanė doc. dr. Rasa Viederytė, kuri skaitė pranešimą tema „Ugdymo sistemos ir žaliųjų technologijų pramonės atstovų bendradarbiavimo būtinybė ir pagrindiniai iššūkiai. Lietuvos, Vokietijos ir Lenkijos atvejų analizė“.

Dalyvavimo konferencijoje išlaidos iš dalies buvo padengtos Pietų Baltijos programos projekto „SB BRIDGE“ lėšomis.