LT   |   EN      Mano KU   |   
KU mokslininkai su partneriais iš Europos paskelbė inovatyvią studiją apie reabilitaciją po insulto Europoje
22-11-2020

Klaipėdos universiteto mokslininkai, bendradarbiaudami su partneriais iš Italijos, Kroatijos, Graikijos ir Čekijos atliko ir paskelbė reabilitacijos po insulto Europoje studiją.

Studija skirta įvertinti fizinio aktyvumo programų reabilitacijoje ypatumus bei atskleisti pacientų poreikius. Studijoje taip pat aptariama insulto epidemiologija, nacionalinės sveikatos priežiūros organizavimas, insulto valdymas, reabilitacijos po insulto keliai bei reabilitacijos po insulto sistemų Europos valstybėse ypatumai.

Europos Sąjungoje (ES) insultas – antroji pagal dažnumą mirties ir dažniausia suaugusiųjų neįgalumo priežastis, kasmet paveikianti maždaug 1,1 mln. Europos gyventojų ir sukelianti 440 tūkst. mirčių.

Be abejo, šiuolaikinė medicina prisideda prie išgyvenimo po insulto rodiklių gerėjimo, tačiau žmonių, kuriems tenka gyventi su gyvenimo kokybę ir galimybes dirbti mažinančiais insulto padariniais, skaičius auga. Insultą patyrusiesiems asmenims būtina savalaikė ir ilgalaikė reabilitacija, kurios esminiai tikslai – optimizuoti asmens fizines galias bei savarankiškumo lygmenį po insulto ir siekti maksimaliai kokybiško gyvenimo po reabilitacijos. Nors insulto problema slegia visas Europos valstybes, fiksuojami didžiuliai skirtumai vertinant situaciją skirtingose šalyse ir insulto padarinius tiek individui, tiek ir visuomenei, atsižvelgiant į reabilitacijos po insulto tvarką.

Siekiant, kad visose šalyse būtų užtikrinama geresnė priežiūra ir parama kiekvienam pacientui, grąžinant insultą patyrusiuosius į darbo rinką ir užtikrinant kokybiško gyvenimo ir savarankiškumo poreikių patenkinimą, reikalingi sisteminti ir apibendrinti Europos mastu duomenys apie insultą patyrusių pacientų priežiūrą bei ilgalaikę reabilitaciją. Šių duomenų palyginimas leistų rasti geriausias ilgalaikes reabilitacijos ir pacientų priežiūros praktikas.

Projektas MY WAY finansuojamas iš ERASMUS+ SPORT programos dalyvauja organizacijos iš Kroatijos, Čekijos, Graikijos, Italijos ir Lietuvos. Projekto tikslas – vystyti ir dalintis inovatyviomis praktikomis, skirtomis didinti insultą patyrusių asmenų fizinį aktyvumą.

Ši studija paremta projekto partnerių valstybių situacijų analize ir referuoja tyrimą, apimantį pagrindinius publikuotus tekstus apie reabilitaciją po insulto kiekvienoje šiame tyrime dalyvaujančioje valstybėje (ligos epidemiologija, reabilitacijos po insulto kelias, paslaugų aprašymas, nacionalinės sveikatos priežiūros sistema). Klaipėdos universiteto mokslininkai koordinavo atskirų valstybių duomenų rinkimą bei parengė tyrimo ataskaitą.

Studijos autoriai pažymi standartizuotų insulto paplitimo, prevencijos, gydymo ir reabilitacijos rodiklių trūkumą. Taip pat ir tai, jog pacientai gauna itin mažai informacijos dėl reabilitacijos galimybių po patirto insulto, ypač tada, kai jau būna išvykę iš ligoninės. Vos keliose šalyse atliekami auditai dėl suteikiamų reabilitacijos paslaugų. Standartai, skirti paslaugų atitikimui vertinti, yra nevienodi, o reabilitacijos priemonių efektyvumas nėra vertinamas. Tyrimas atskleidė, jog daugumoje Europos valstybių šiuo metu suteikiama parama insultą patyrusiems pacientams ir jų artimiesiems bei taikomos palaikomosios priemonės nėra pakankamos. Atsižvelgiant į tai, siūloma kurti nacionalines sistemas, skirtas insultą patyrusių asmenų poreikiams peržiūrėti ir patenkinti, skiriant daugiau dėmesio fizinio aktyvumo aspektui. Būtina atsižvelgti ir į nepatenkintus pacientų poreikius tam, kad būtų pasiekti geresni išgyvenamumo, gyvenimo kokybės ir spartesnio asmens grįžimo į darbo rinką rezultatai.

Visą studiją (anglų kalba), santrauką lietuvių kalba bei daugiau informacijos apie projektą galite rasti https://www.myway-project.org/io1-analysis-local-context-report/