LT   |   EN      Mano KU   |   
Pasirinkite teksto dydį
KU mokslininkai kartu su partneriais laimėjo Erasmus+ HELP 2 – Healthcare English Language Programme projektą

Klaipėdos universitetas kartu su universitetais partneriais iš Čekijos, Vokietijos, Portugalijos, Lenkijos, Slovakijos laimėjo Europos Komisijos skiriamą finansavimą Erasmus+ aukštojo mokslo strateginių partnerysčių projektui HELP 2 – Healthcare English Language Programme (Anglų kalbos mokymo(si) programa sveikatos priežiūros specialistams). Projektas bus vykdomas 2 metus.

HELP 2 – tęstinis projektas. 2014-2017 metais buvo įgyvendintas HELP projektas, ir sukurta plati, modulinė ir skaitmenizuota anglų kalbos mokymo programa, prieinama internetinėje mokymo(si) platformoje Moodle visiems suinteresuotiems mokytis anglų kalbą tiek formalioje, tiek neformalioje aplinkoje. Be internetinės mokymo(si) platformos sukurta ir mobilioji aplikacija bei klasikinė popierinė versija.

Projektas buvo ne tik puikiai priimtas vartotojų, bet ir įvertintas prestižiniu Europos Komisijos skiriamu European Language Label apdovanojimu kaip geriausias 2017 metų Europos kalbų mokymui(si) skirtas projektas. Projekto įgyvendinimui Klaipėdos universitete vadovavo Sveikatos mokslų fakulteto docentė dr. Aelita Skarbalienė. Ji universitetą atstovavo ir rengiant HELP 2 paraišką.

Daugiau apie projektą http://help-theproject.eu/