LT   |   EN      Mano KU   |   
KU mokslininkai informacinių technologijų pagalba imsis rūpintis senjorais
11-05-2017

KU mokslininkai informacinių technologijų pagalba imsis rūpintis senjorais

Klaipėdos universiteto Informatikos ir statistikos katedros mokslininkai kartu su partneriais iš Klaipėdos ir Ventspilio miesto globos namų bei Ventspilio savivaldybės skaitmeninimo centro laimėjo 2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos projektą LLI-1 „Jungtinis kompetencijų centras išmaniosioms socialinėms rūpybos paslaugoms senyviems žmonėms kurti“ (angl. Joint competence center for smart elderly care social services development).

Siekiamas projekto rezultatas – naujos kartos socialių sumaniųjų rūpybos paslaugų sukūrimas. „IT paslaugų pagalba ir galimybėmis galima senyvo amžiaus ar socialiai atskirtus žmones realiu laiku susiekti su globos namų rūpybos specialistais. Šį procesą ir rezultatus stebės mokslininkai, apibendrinantys rezultatus per nuotolinio bendradarbiavimo tinklą.“, – pasakoja prof. Arūnas Anziulis, KU Informatikos ir statistikos katedros vedėjas. Profesorius pažymi, jog tai reikšmingas laimėjimas Klaipėdos universitetui, nes tai unikali socialinės rūpybos ir IT technologijų samplaika mokslo kontekste.

Partnerių kooperavimas per kuriamą jungtinį kompetencijų centrą, sudarys galimybes vystyti naujos kartos rūpybos specialistų kompetencijas ir skatinti jų panaudojimą, vykdant bendrus mokymus. Toks virtualus centras pritrauks ne tik specialistus, dirbančius sveikatos apsaugos sektoriuje, bet ir leis kooperuotis jaunajai kartai su senąja, efektyviai panaudojant naujausias informacines technologijas.

Šį projektą finansuoja Europos Sąjungos Europos regijoninės plėtros fondas Interreg Latvija – Lietuva