LT   |   EN      Mano KU   |   
KU mokslininkai dalyvauja projekte „Dumblo technologinė ekologinė pažanga – gerinant nuotekų dumblo kokybę ir antrinį jo panaudojimą“
26-04-2018

Klaipėdos Universiteto Jūros technologijų ir gamtos mokslų fakulteto Gamtos mokslų katedros mokslininkai dalyvauja Interreg South Baltic (Interreg Pietų Baltijos) programos projekte „Dumblo technologinė ekologinė pažanga – gerinant nuotekų dumblo kokybę ir antrinį jo panaudojimą (Sludge Technological Ecological Progress – increasing the quality and reuse of sewage sludge- STEP)“.

Nuotekų valymo įrenginiai įvairiuose Pietų Baltijos regiono miestuose ir vietovėse susiduria su nuotekų dumblo efektyvaus naudojimo problemomis. Esami įrankiai, sukurti nuotekų valymo įrenginių dumblui tvarkyti, ne visada efektyviai taikomi vandenvalos įmonėse. Sėkmingas projekto įgyvendinimas parodys naujas nuotekų dumblo tvarkymo ir panaudojimo galimybes.

Pagrindinis STEP projekto tikslas yra parengti nuotekų dumblo kokybę gerinančių priemonių paketą, remiantis Pietų Baltijos šalių tarptautinės specialistų grupės vertinimu ir inovacijomis. Priemonės bus taikomos atsižvelgiant į vandens valymo įrenginių nuotekų taršą ir valymo technologijas.

Per pastaruosius dešimtmečius ekosistemų apsauga nuo atliekų tapo vienu svarbiausių faktorių, darančių įtaką gamtos ir socialinės ar ekonominės aplinkos vystymui. Nuotekų valymo metu susidaręs dumblas yra potencialiai vertinga žaliava ir gali būti naudojamas regiono žiedinės ekonomikos pagrindimui sukurti. Baltijos jūros regione vien tik iš nuotekų valymo įrenginių  sukaupta apie 4 mln. tonų per metus sausos kietos medžiagos (PURE projekto ataskaita). Remiantis Europos Komisijos generalinio direktorato Aplinkos tyrimo sutartimi ( DG ENV.G.4 / ETU / 2008 / 0076rES) 27 Europos sąjungos šalyse yra pagaminama virš 10 mln. tonų sausos kietos medžiagos. Iš jų 61% niekur daugiau nepanaudojamas dėl įvairių priežasčių, tokių kaip užterštumas metalais, naftos produktais, dėl patogeninės floros, nemalonių kvapų ir pan. Tai reiškia, kad dumblo kokybės gerinimo priemonės yra labai aktualios, taip pat kaip ir nauji dumblo utilizacijos sprendimai bei glaudžiai siejasi su nuotekų valymo technologiniais, biologiniais, cheminiais ir valdymo patobulinimais.

Ši problema buvo nagrinėjama ES Direktyvose, pradedant nuo 1986 m., įskaitant septynių sunkiųjų metalų ribines vertes ir laipsnišką miesto nuotekų valymo tvarką. Direktyvose reikalaujama, kad dumblas būtų naudojamas taip, kad būtų atsižvelgta į augalų maistinių medžiagų reikalavimus ir kad nebūtų pakenkta dirvožemio ir požeminio bei paviršinio vandens kokybei. „STEP“ projektas yra atsakas į Europines direktyvas, o taip pat ir žiedinės ekonomikos veiklos planą, kurio tikslas yra visiškas atliekinio dumblo panaudojimas.

Projektą vykdo penkių dalyvių konsorciumas. Pagrindinis projekto partneris: Vakarų Pomeranijos Technologijų Universitetas (Lenkija). Partneriai: Klaipėdos universitetas (Lietuva), Bornholmo Energy & Supply (Danija), Höör savivaldybės Mittskåne vandens valymo įmonė (Švedija) ir Goleniowskie vandens valymo ir kanalizacijos darbai (Lenkija). AB “Klaipėdos vanduo“ yra Lietuvos asocijuotas partneris.