LT   |   EN      Mano KU   |   
KU mokslininkai dalyvauja projekte „Atkurti Baltijos atsparumą“
27-10-2017

Klaipėdos universiteto Jūros technologijų ir gamtos mokslų fakulteto Gamtos mokslų katedros mokslininkai dalyvauja įgyvendinant 2014-2020 metų Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo Interreg V-A Pietų Baltijos bendradarbiavimo per sieną programos projektą „Reviving Baltic Resilience“ Nr. STHB.02.02.00-22-0092/16 (akronimas RBR, liet. Atkurti Baltijos atsparumą).  85% tinkamų projekto įgyvendinimo išlaidų finansuojama Europos regioninės plėtros fondo lėšomis, https://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/erdf/.

Baltijos jūros regione yra plačiai taikomos naujausios, įvairias žmogaus ūkines veiklas apimančios,  „žaliosios“ technologijos. Naudojant šį tarpregioninį potencialą RBR projekte siekiamą spręsti fosforo, azoto ir kitų medžiagų pertekliaus (nes ji yra viena iš judriausių jūrinių teritorijų visame pasaulyje) Baltijos jūroje problemą. Besitęsianti grėsmė pasireiškianti mažėjančia biologine įvairove ir padidėjusia eutrofikacija (daugiausia dėl bendro azoto ir fosforo pertekliaus) yra didžiausias iššūkis, aplinkosaugos požiūriu, su kuriuo šiuo metu susiduria Baltijos jūros regionas. Be to, pastaruoju metu tapo žinoma apie vis didėjančias apimtis į Baltijos jūrą patenkanti „jūros šiukšlių“ kiekį, iki 40 tonų per metus, šios dalelės palieka negrįžtamą poveikį jūrų aplinkai.

Projekto tikslas yra, naudojant turimą patirtį iš ankstesnių ES projektų (pavyzdžiui „Euroslam“), taip pat įgijus naujų žinių ir atliekant tyrimus, sukurti aktyvius metodus/technologijas apsaugoti nuo maistinių medžiagų/teršalų ir plastiko patekimo į Baltijos jūrą. Tai yra labai svarbu norint apsaugoti jūrinę aplinką nuo patenkančios taršos, o ne reaguoti ir bandyti išvalyti jūros aplinką nuo jau patekusių teršalų. Kaip pvz.: naujo kuro jūriniam transportui ruošimas DME (Lenkija) ar užterštų teritorijų (prie atliekų tvarkymo aikštelių) fitoremediacija (Švedija).

Taip siekiama didinti tarpvalstybinį supratimą apie turimas „žalias“ technologijas grindžiamas praktiniais taikymais/moksliniais tyrimais bei skatinti sprendimų priėmimą sutelkiant dėmesį į veiksmingumą, prevencijas ir naujų bendradarbiavimo formų įgyvendinimą.

Pagrindinis numatomas rezultatas yra nukreiptas į „žaliųjų“ technologijų panaudojimą, gerinant esamą Baltijos jūros būklę, taip pat į klasterio sukūrimą, kuriame įgyvendinami sprendimai  yra viešai aptariami su verslo atstovais ir visuomene bei skelbiami, publikuojami. Tokiu būdu bus skatinamas tarpvalstybinis bendradarbiavimas ir taikomų žinių, metodų apsikeitimas ir pritaikymas.

Projektą sudaro devynių dalyvių konsorciumas. Pagrindiniai projekto partneriai: Gdansk University of Technology (Lenkija). Partneriai: Klaipeda University (Lietuva), Municipality of Båstad (Švedija), Linnaeus University (Švedija), Industrial Development Center South (Švedija), Pomeranian Special Economic Zone Ltd. (Lenkija), NSR (Švedija), Municipality of Palanga (Lietuva), KSSR  (Švedija).