LT   |   EN      Mano KU   |   
Pasirinkite teksto dydį
KU minėjo Socialinio darbo katedros 25-metį: tarptautinė konferencija ir Baltijos šalies garbės daktaro vardo suteikimas profesorei

Minint artėjančią Lietuvos socialinių darbuotojų dieną Klaipėdos universitete vyko Sveikatos mokslų fakulteto socialinio darbo katedros 25 metų sukakčiai paminėti skirta tarptautinė mokslinė konferencija  ,,Žmoniškumas, socialinis darbas, XXI amžius“. Klaipėdos universiteto indėlis į socialinio darbo lyderių ruošimą vertinamas ne tik Lietuvoje. Penktadienį konferencijos metu prof. dr. Elvyrai Acienei suteiktas Latvijos krikščioniškos akademijos garbės daktaro vardas.

Suteiktas Garbės daktaro vardas

„Socialinio darbo katedra – ne tik universiteto dalis, tačiau šviesulys socialiniame darbe visoje Lietuvoje. Universitete ugdomi socialinio darbo lyderiai. Esame matomi Baltijos šalyse: didžiuojamės, kad Latvijos Krikščioniškoji akademija prof. E. Acienei už nuopelnus tarptautinio bendradarbiavimo srityje suteikė Garbės daktaro vardą, kurį patvirtino Latvijos Respublikos Seimo Švietimo komisija“, – jau ketvirtį amžiaus stiprias pozicijas socialinio darbo kryptyje pabrėžia Klaipėdos universiteto rektorius prof. dr. Artūras Razbadauskas.

Garbės daktaro vardas, Klaipėdos universiteto istorijoje, pirmą kartą buvo suteiktas tokiu netradiciniu būdu. Latvijos krikščioniškos akademijos rektorė prof. dr. Skaidrite Gūtmane sveikinimo žodžius tarė iš kitapus ekrano, per online transliaciją:

„Brangi Elvyra, drauge, norėčiau sakyti. Niekada nepamiršime, kai 2015 m. paskambinus ir paprašius pagalbos mūsų akademijai, iš karto sutikote pas mus atvykti. Atvykote čia su atvira širdimi ir savo išmintimi. Mūsų bendradarbiavimas, jūsų akademinė veikla, moksliniai darbai ir patirtimi grįsti patarimai atnešė didelių vaisių.

Keletą pastarųjų metų jūs darėte viską, ką galėdama, siekdama pagerinti mūsų studijų kokybę, todėl gegužės mėnesį mūsų Senatas vienbalsiai nusprendė paskelbti jus Garbės daktare, o Latvijos švietimo ir mokslo ministerija šį sprendimą patvirtino. Labai norėjome pasikviesti jus čia ir surengti didingą Garbės daktaro inauguracijos ceremoniją, tačiau nei jūs, nei mes negalėjome atvykti dėl mus supančios rizikos“, – savo dėkingumą E. Acienei išreiškė akademijos rektorė.

Priimdama nuotolines Garbės daktaro regalijas profesorė A. Acienė dėkojo už patirtį, kurią jai suteikė darbas su Latvijos krikščioniškąja akademija.

„Aš pati turėčiau dėkoti jums. Dirbdama su jumis atradau socialinės politikos erdvę, kur galėjau save realizuoti ir pasitikrinti tarptautiniame lygmenyje, o surinktas žinias atiduoti studentams. Esu dėkinga studentams, nes iš jų semiuosi žinias. Straipsnių, kuriuos skaitau ir knygų man neužtektų“, – sakė Garbės daktaro vardą pelniusi profesorė.

Prof. E. Acienė – Fulbrighto stipendininkė, visą savo profesinį gyvenimą atidavusi Klaipėdos universitetui, kuriame per bene 40 darbo metų įsteigė dvi – Socialinės pedagogikos ir Socialinio darbo – katedras. Ji yra viena iš socialinio darbo Lietuvoje kūrėjų, paruošusi vienus pirmųjų socialinio darbo daktarų šaliai, Lietuvos socialinio darbo mokyklų asociacijos steigėja ir pirmoji prezidentė.

E. Acienė paskelbė daugiau kaip 50 mokslinių straipsnių. 2013-iaisiais metais už svarų indėlį plėtojant mokslą ir atliktus darbus socialinių mokslų srityje apdovanota dr. B. Lubio vardo labdaros ir paramos fondo premija.

Suprasdama tarptautiškumo reikšmę stiprinant aukštojo mokslo kokybę ir realizuojant Europos Sąjungos švietimo politiką, E. Acienė  daug dėmesio skyrė tarptautinės patirties įsisavinimui. 1996–1997 stažavosi Fulbraito programoje Pietų Karolinos Spartanburgo universitete (JAV), 1997 m.,  laimėjusi Lietuvos Atviro fondo stipendiją, stažavosi Oksfordo universitete (JK), 2013 m. Kento universitete (JAV). Nuo 2001 metų aktyviai, dalyvaudama Erasmus mainų programoje, skaito paskaitas užsienio universitetuose. Paskelbė daugiau kaip 50 mokslinių straipsnių (2013 metais už svarų indėlį plėtojant mokslą ir atliktus darbus socialinių mokslų srityje apdovanota  dr. B. Lubio vardo labdaros ir paramos fondo premija; 2016 metais  profesorė pagerbta KU rektoriaus padėka už naujos kartos jaunųjų mokslininkų, akademinio gyvenimo lyderių, sėkmingą ugdymą).

Studijos – pripažintos tarptautinių ekspertų

KU Socialinio darbo katedra – kasdien stiprėjantis studijų ir mokslo centras, kuris rūpinasi Socialinio darbo kaip socialinių mokslų šakos stiprinimu bei Socialinio darbo kaip taikomosios studijų krypties vystymu. Katedros vykdomos programos įvertintos ir akredituotos geriausių tarptautinių ekspertų. Katedroje išugdyti  net 11 Garbės daktarų.

Socialinio darbo programos istorija prasideda 1995 m., kai Klaipėdos Pedagogikos fakultete buvo įkurta socialinės pedagogikos katedra, kuri 2000 m. reorganizuota į Sveikatos mokslų fakulteto socialinio darbo katedrą.

„Mieli kolegos, mieli socialiniai darbuotojai, sveikinu Jus su profesine švente! Jūs esate arčiausiai žmogaus, arčiausiai to, kuriam reikalinga atjauta, parama, geras žodis, supratimas siekiant įveikti gyvenimo sunkumus. Linkiu išlikti tvirtiems, kantriems ir jautriems Jūsų nelengvame, kupiname įtampos darbe, nepavargti kasdienybės rūpesčiuose, nestokoti optimizmo, didžiuotis savo profesija ir toliau dalintis širdies gerumu su kitais. Sveikinu Socialinio darbo katedros bendruomenę! Jūs vieni pirmųjų Lietuvoje prieš 25-ius metus padėjote įtvirtinti naują profesiją atkurtoje Nepriklausomoje Lietuvoje pradėję rengti socialinius darbuotojus, išugdė gražų būrį šios srities mokslininkų“, – konferencijoje sveikinimo žodį tarė KU Sveikatos mokslų fakulteto dekanė prof. dr. Leta Dromantienė.