LT   |   EN      Mano KU   |   
Pasirinkite teksto dydį
KU miestelyje – Motorizuotosios pėstininkų brigados „Žemaitija“ steigimo ceremonija

Sausio 15 d. Klaipėdos universiteto miestelyje įvyko Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgų Motorizuotosios pėstininkų brigados „Žemaitija“ steigimo ceremonija, kurioje dalyvavo Krašto apsaugos ministras, Sausumos pajėgų vadas, Klaipėdos miesto meras, Klaipėdos universiteto vadovybė bei kiti garbingi svečiai ir kariuomenės vienetų atstovai.

Atsižvelgiant į būtinybę stiprinti Lietuvos gynybinius pajėgumus nuo 2016 m. sausio 1 d. Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgose įsteigtas naujas karinis vienetas – motorizuotoji pėstininkų brigada „Žemaitija“. Antroji Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgų brigada įsteigta Seimo sprendimu, pasiūlius Valstybės gynybos tarybai.

Brigadai yra priskirti du šiuo metu veikiantys Sausumos pajėgų batalionai: Lietuvos didžiojo kunigaikščio Butigeidžio dragūnų (Klaipėdoje) ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Kęstučio mechanizuotasis pėstininkų (Tauragės r.).

Per 2016 m. brigadą planuojama papildyti ir tiesiogiai jos štabui pavaldžiomis logistikos ir ryšių kuopomis, o 2017 m. planuojama pradėti formuoti ir du naujus batalionus – pėstininkų ir artilerijos. Naujosios brigados užduotis bus ginti Lietuvos teritoriją nuo grėsmės į jos laisvę ir nepriklausomybę. Motorizuotosios pėstininkų brigados „Žemaitija“ formavimą planuojama baigti iki 2021 metų.

Motorizuotajai pėstininkų brigadai vadovauti paskirtas pulkininkas leitenantas Artūras Radvilas. Jis yra baigęs studijas Baltijos gynybos koledže, JAV sausumos pajėgų karo koledže, įvairius kursus NATO mokykloje, Europos saugumo studijų centre. Pulkininkas leitenantas A. Radvilas kelis kartus dalyvavo NATO tarptautinėse misijose Afganistane, jis taip pat vadovavo ir vienai iš Lietuvos vadovaujamų Goro provincijos atkūrimo grupių. Iki paskyrimo vadovauti „Žemaitijos“ brigadai, plk. ltn. A. Radvilas ėjo Sausumos pajėgų vadovybės Operacijų planavimo ir valdymo centro viršininko pareigas.

Įsteigus naująją motorizuotąją pėstininkų brigadą „Žemaitija“, ji kartu su mechanizuotąja pėstininkų brigada „Geležinis Vilkas“ sudarys Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgų pagrindą. Turėdama dvi pėstininkų brigadas Lietuva bus pajėgi vykdyti operacijas, būtinas Lietuvos saugumui užtikrinti, užtikrinti tinkamą sąjungininkų priėmimą ir vykdyti kolektyvinės gynybos operacijas, operatyviai reaguojant į šalies suvereniteto pažeidimus.

Ritos Gorodeckienės nuotraukos