LT   |   EN      Mano KU   |   
KU miestelyje ir toliau kyla nauji pastatai
17-06-2016

Kitų metų pabaigoje Klaipėdos universiteto (KU) miestelyje, šalia Verslo inkubatoriaus, iškils naujas modernus mokslinių laboratorijų pastatas. Šio pastato statybų atidaryme birželio 17 d. dalyvavo Ministras Pirmininkas Algirdas Butkevičius, Švietimo ir mokslo ministerijos viceministrė Svetlana Kauzonienė, Vyriausybės kancleris Alminas Mačiulis ir vicekancleris Rimantas Vaitkus, Klaipėdos miesto meras Vytautas Grubliauskas, Universiteto rektorius Eimutis Juzeliūnas, statybas vykdančios UAB „Irdaiva“ generalinio direktoriaus pavaduotojas Vitas Lopinys, Universiteto socialiniai partneriai ir bendruomenės nariai. Susitikimo metu statybų pradžiai paminėti simboliškai įkasta kapsulė su laišku ateities kartoms. Ministras Pirmininkas linkėjo, kad ši vieta taptų jūros mokslų švyturiu, o Lietuva – jūrine valstybe ne tik geografine, bet ir ekonomine prasme.

Projekto Jūrinio slėnio branduolio sukūrimas ir studijų infrastruktūros atnaujinimas (JŪRA) įgyvendinimo II etape Klaipėdos universiteto miestelio teritorijoje siekiama išplėtoti bendrąją ir technologinę mokslinių tyrimų bei eksperimentinės plėtros ir inovacijų infrastruktūrą. 5913 kvadratinių metrų ploto mokslinių laboratorijų pastate bus įdiegta naujausia įranga, kuri būtina, siekiant vykdyti biomedicinos, fizinių ir technologijos mokslų tyrimus. Pastato vertė – daugiau kaip 10 mln. eurų. Pasak projekto vadovės Zitos Rasuolės Gasiūnaitės, čia bus atliekami įvairūs vandens aplinkos ir gyvųjų organizmų tyrimai, atskleidžiantys vandens ekosistemų būklės problemas ir kaitos tendencijas, bus analizuojamos kuro savybės, biodegalų panaudojimo galimybės, kuriamos išskirtinių savybių kompozitinės ir konstrukcinės medžiagos, vystomos aplinkos taršą mažinančios technologijos ir pan.

Šiame pastate veiks keturios KU Jūros tyrimų ir atviros prieigos centro laboratorijos: Jūros ekosistemų, Jūros chemijos, Vandens transporto technologijų ir Jūrinių konstrukcijų patikimumo. Visos jos šiuo metu laikinai įsikūrusios Klaipėdos mokslo ir technologijų parke. Laboratorijose dirbs tarptautinį pripažinimą pelnę aukščiausio lygio Lietuvos jūrinio sektoriaus mokslininkai.

Mokslinių laboratorijų pastato vizualizacija
Iš kairės: Švietimo ir mokslo ministerijos viceministrė Svetlana Kauzonienė, Rektorius Eimutis Juzeliūnas, Ministras Pirmininkas Algirdas Butkevičius ir UAB „Irdaiva“ generalinio direktoriaus pavaduotojas Vitas Lopinys

Pastate bus įrengtos išskirtinės automatikos, silpnųjų srovių, vėdinimo, kolektorinio šildymo, kondicionavimo inžinerinės sistemos bei „žaliasis“ stogas, ant kurio bus sumontuoti atsinaujinančią energiją teikiantys šaltiniai. Pastate numatyta įrengti 150 vietų konferencinę erdvę, skirtą mokymams, seminarams ir kitiems renginiams. Čia veiks moderni skaitykla, bus įrengti poilsio kambariai.

„Kadangi laboratorijose bus dirbama su sudėtinga tyrimų įranga, UAB „Irdaiva“ specialistams iškelta svarbi užduotis – visas patalpas įrengti taip, kad būtų sudarytos kuo palankesnės sąlygos tyrėjams, nekiltų grėsmė čia dirbančių žmonių sveikatai ir saugumui,“ – teigė statybų įmonės generalinio direktoriaus pavaduotojas Vitas Lopinys. Darbų užbaigimas numatytas 2017 m. lapkričio 2 dieną.

R. Gorodeckienės nuotr.