LT   |   EN      Mano KU   |   
KU lankėsi moksleiviai iš Graikijos
03-04-2017

KU lankėsi moksleiviai iš Graikijos

Kovo 30 d. KU lankėsi moksleiviai iš Graikijos. Vizito metu svečiai apžiūrėjo Jūros tyrimų atviros prieigos centro Jūros chemijos laboratoriją, susipažino su ten atliekamais tyrimais, naudojama įranga. Vėliau graikų laukė vizitas mokslinių tyrimų laive „Mintis“.

ERASMUS+ KA1 mobilumo projektas „Training and Skills Development of Merchant Marine Officers in Europe“ vykdomas kartu su VšĮ „Švietimo, tyrimų ir konsultacijų centras“, profesine mokykla iš Graikijos – 4th EPAL of Patras. Jo metu 14 Patras miesto profesinių mokyklų jūrinių specialybių moksleiviai kartu su 2 mokytojais kovo 18 – balandžio 2 dienomis lankėsi įvairiose Klaipėdos jūrų uoste esančiose įmonėse, mokymo įstaigose.

Jūros technologijų ir gamtos mokslų fakultetas džiaugiasi prisidėjęs prie projekto ir nuoširdžiai dėkoja už moksleivių iš Graikijos priėmimą Jūros chemijos laboratorijos vadovui Pauliui Rapaliui ir mokslinių tyrimų laivo „Mintis“ kapitonui Sigitui Petračiui bei jo komandai.