LT   |   EN      Mano KU   |   
KU kurs Europos universitetą, skirtą išmanių urbanizuotų pakrančių tvariai plėtrai
28-06-2019

Birželio 26 d. Europos Komisija (EK) paskelbė aukštąsias mokyklas iš visos Europos, kurios priklausys pirmosioms Europos universitetų tinklų iniciatyvos sąjungoms. Tarp jų – Klaipėdos universitetas (KU), kartu su ES partneriais pasirengęs sukurti unikalią Europos tarpvalstybinę aukštojo mokslo ir mokslinių tyrimų instituciją.

Šios institucijos specializacija – išmanių urbanizuotų pakrančių tvarumas, mėlynasis augimas, novatoriška tarptautinė akademinė veikla globalioms problemoms spręsti.

Finansavimas buvo skirtas 17 iš 54 ES parengtų paraiškų, apimančių 114 aukštųjų mokyklų.

Skirtingų aljansų nariais tapo net 3 Lietuvos universitetai. Tai įrodo mūsų šalies aukštojo mokslo kokybę ir konkurencinį pranašumą, grindžiamą dešimtmečiais matuojama patirtimi.

Moderni KU mokslinė ir studijų laboratorinė bazė, jūrinė specializacija, Klaipėdos miesto ekonominės plėtros strateginės nuostatos iki 2030-ųjų metų tapti pasaulio mėlynosios ekonomikos ir sparčių sprendimų miestu, pasiryžimas sukurti Klaipėdos regiono inovacijų ekosistemą – tai raktiniai indikatoriai, už kuriuos Europos komisija Klaipėdos universitetui kaip „European University for Smart Urban Coastal Sustainability“ (EU CONEXUS) projekto partneriui skyrė 0,5 mln. eurų.

Tame pačiame konsorciume dalyvauja Atėnų, Valencijos, Zadaro, Bukarešto ir La Rošelio miestų universitetai. Visas šias institucijas jungia Europos geografinis regionas, daugiausiai dėmesio skiriantis urbanizuotų pakrančių tvarumui, skaitmenizacijai, mėlynajam augimui.

KU kartu su projekto partneriais ne tik stengsis formuoti naują požiūrį į studijų ir mokslinių tyrimų organizavimą, siekiant atspindėti problemų ir galimybių sudėtingumą, su kuriomis susiduria miesto pakrančių aplinka, bet ir dalyvaus bendruose procesuose, padedančiuose kurti Europos aukštojo mokslo universitetų „universitetą“, grindžiamą glaudžiu akademiniu ir administraciniu integravimu.

Partnerių universitetai taip pat turi bendrą viziją dėl naujos tarpvalstybinio universiteto formos, kuri išduotų bendrus Europos laipsnius ir bendrus Europos diplomus. Mobilumas kiekvienoje studijų programoje turėtų pagerinti studentų kalbos įgūdžius ir tarpkultūrines kompetencijas, taip pat sustiprinti jų europietiškumo ir pilietiškumo jausmą.

Partnerių institucijų stiprybių pagrindu bus kuriamas EU CONEXUS CAMPUS su bendromis bakalauro, magistro ir doktorantūros studijomis, jungtinėmis tyrimų programomis, moderniomis mokymosi technologijomis, sportiniais ir kultūriniais renginiais, daugiau dėmesio bus skiriama žmonių su negalia integracijai, vietos bendruomenės poreikiams.

EU CONEXUS strategiškai pritrauks išskirtinius studentus bei tyrėjus iš viso pasaulio ir taps novatoriškų tyrimų atskaitos tašku.

KU Jūros technologijų ir gamtos mokslų fakulteto (JTGMF) dekanė doc. dr. Rima Mickevičienė nuoširdžiai džiaugiasi, kad KU dalyvaus pilotiniame ES projekte ir tvirtina, kad tai labai svarbus žingsnis.

„Ši galimybė leis iš esmės praplėsti mūsų universiteto tarptautiškumą. Nors ir turime studijų programų su kitais užsienio universitetais ir kasmet vykdome apie 80 tarptautinių projektų, šis įvykis – šuolis į priekį. Tikra garbė dalyvauti tokiame konsorciume. Nors kai kuriose srityse stiprūs esame jau dabar, visada yra kur tobulėti pasitelkiant akademinės tinklaveikos privalumus. Tikimės, kad  pasaulio jaunimas susidomės naujo Europos universiteto studijomis ir diplomais“, – sakė JTGMF dekanė.

EK šią naują iniciatyvą Europos Sąjungos vadovams pasiūlė prieš 2017 m. lapkričio mėn. vykusį Geteborgo socialinių reikalų aukščiausiojo lygio susitikimą. Šią iniciatyvą 2017 m. gruodžio mėn. parėmė Europos Vadovų Taryba, kuri paragino iki 2024 m. sukurti bent 20 Europos universitetų tinklų. Tai dalis siekio iki 2025 m. sukurti Europos švietimo erdvę.

Sukūrus Europos universitetų sąjungas, bus gerinama Europos aukštojo mokslo kokybė ir didinamas jo patrauklumas, plečiamas tarptautiškumas, stiprinama Europos pilietybė – augs studentų ir dėstytojų judumas Europoje.