LT   |   EN      Mano KU   |   
KU kartu su partneriais rengia tarptautinę mokslinę konferenciją
09-10-2018

Lietuvos kraštovaizdžio architektų sąjunga (LKAS) su Aleksandro Stulginskio universitetu (ASU), Klaipėdos universitetu (KU), Vilniaus Gedimino technikos universitetu (VGTU), kitais organizatoriais ir rėmėjais kviečia į tarptautinę mokslinę-praktinę konferenciją Kraštovaizdžio architektūra Baltijos šalyse – šimtmečio retrospektyva ir ateities perspektyvos“, kuri skiriama 1918 m. atkurtos Lietuvos ir kitų Baltijos valstybių šimtmečio sukakčiai pažymėti, kraštovaizdžio architektūros raidai apžvelgti.

Konferencija vyks 2018 m. spalio 12 d. Kaune, Akademijoje, ASU konferencijų centre (IV rūmai, Universiteto g. 8A). Konferencijos programa aprėps plenarinę ir dvi temines sesijas, kuriose numatoma 14 pranešimų ir kelios dalykinės diskusijos. Sulauksime kraštovaizdžio architektų ir mokslininkų iš Latvijos, Lenkijos, Rusijos. Renginį remia ir iš dalies finansuoja Lietuvos kultūros ministerija bei Lietuvos kultūros taryba, UAB „Fixman LT“.

Konferencijai parengtas LKAS, ASU, KU ir VGTU sudarytas mokslo darbų leidinys – straipsnių rinkinys „Kraštovaizdžio architektūra Baltijos šalyse – šimtmečio retrospektyva ir ateities perspektyvos“. 2016 puslapių leidinyje publikuojama užsienio ir mūsų šalies akademinių bendruomenių atstovų bei praktikų 9 moksliniai ir 10 apžvalginių straipsnių kraštovaizdžio architektūros, parkų meno, teritorijų planavimo, urbanistikos, rekreacinės architektūros ir kraštotvarkos, menotyros temomis. Leidinį bus galima įsigyti konferencijos metu.

Konferencijoje kviečiame dalyvauti savivaldybių administracijų architektūros, urbanistikos, kraštovaizdžio architektūros, želdininkystės specialistus, kraštovaizdžio tvarkybos projektų autorius, kraštovaizdžio architektūros ir inžinerijos, kraštotvarkos, želdininkystės dalykus dėstančius ir studijuojančius asmenis. Konferencijos programa ir leidinio turinys pateikti prieduose.

Daugiau informacijos teikiama elektroniniu paštu: lkasforumas@gmail.com ir tinklalapyje http://lkas.lt/lt

Konferencijos organizatoriai, LKAS informacinė tarnyba, 2018-10-08

Konferencijos programa