LT   |   EN      Mano KU   |   
KU Jūrų tyrimų instituto mokslininkams – dr. Jerzy’io Masłowski’o premija
25-01-2018

KU mokslininkų parengtas mokslinis straipsnis išrinktas geriausiu 2017 metų straipsniu, kuris publikuotas Baltijos jūros biologijos tyrimams skirtame žurnale Oceanological and Hydrobiological Studies. Straipsnio „Charofitai estuarinėse Kuršių mariose: ar nuo 1940 pakito jų įvairovė, gausumas ir paplitimas?“ (angl. Charophytes in the estuarine Curonian Lagoon: Have the changes in diversity, abundance and distribution occurred since the late 1940s?) autoriai – dr. Zofija Sinkevičienė iš Gamtos tyrimų centro Vilniuje ir Klaipėdos universiteto Jūrų tyrimų instituto mokslininkai: dr. Martynas Bučas, Raimonda Ilginė, dr. Diana Vaičiūtė, dr. Marija Kataržytė ir dr. Jolita Petkuvienė – gavo dr. Jerzy’io Masłowski’o premiją.

Straipsnis parengtas vykdant Lietuvos mokslo tarybos finansuojamą projektą „MAURAKUMA – Maurabragūnų pasiskirstymas Kuršių mariose ir aplinkos veiksnių poveikio analizė“, kuriam vadovavo dr. M. Bučas.

Projekto tikslas – įvertinti dabartinių ir anksčiau augusių maurabragūnų rūšių įvairovę, pasiskirstymo dėsningumus ir oosporų banko dugno nuosėdose galimybes išplisti povandeninės augalijos plotuose Kuršių mariose. Šiame tyrime išbandytos esamų akustinių metodų maurabragūnų augimvietėms kartografuoti taikymo galimybės, pasiūlyta rekomendacijų, kaip tuos metodus tobulinti ir taikyti maurabragūnų būklės stebėsenos programoje. Oosporų banko tyrimai papildė žinias apie maurabragūnų rūšių, ypač druskamėgių, paplitimą praeityje ir jų rekolonizacijos galimybes potencialiai didėjančio druskingumo sąlygomis. Įvertintas druskingumo ir drumstumo poveikis maurabragūnų būklei. Be to, atliekant šį tyrimą Kuršių mariose tirtas kitų makrofitų (helofitų) poveikis maurabragūnams ir su jais susijusių apaugiminių organizmų įvairovė bei galimas poveikis, taikant klasikinius ir molekulinius metodus. Apibendrinant biologinių ir fizinių aplinkos veiksnių poveikį maurabragūnams sudarytas statistinis prognostinis maurabragūnų pasiskirstymo mariose modelis, skirtas įvairių aplinkos kaitos scenarijų analizei.

Nuo 2012 m. Gdansko universiteto Okeanografijos ir geografijos fakultete renkami geriausi straipsniai, susiję su Baltijos jūros jūrų biologija ir Baltijos jūros aplinkos apsauga. Jie skelbiami žurnale Oceanological and Hydrobiological Studies. Straipsnių autoriams įteikiamos dr. Jerzy’io Masłowski’o premijos.

Lenkų okeanografas Jerzy Masłowski (1946–2009) buvo aukšto lygio mokslininkas, užsiėmęs aktyvia akademine veikla: rengė mokslinius straipsnius, skaitė paskaitas konferencijose ir simpoziumuose, pagal užsakymus atlikinėjo tiriamuosius darbus.