LT   |   EN      Mano KU   |   
KU išlaiko pozicijas dalykiniame Lietuvos universitetų reitinge
05-12-2019

Žurnalas „Reitingai“ pristatė 2019-ųjų metų šalies universitetų studijų krypčių reitingą, kuriame Klaipėdos universitetas (KU) išlaiko stabilias pozicijas.

2019-ųjų metų studijų krypčių reitinge pirmauja dvi KU bakalaurų rengimo studijų programos– kaip ir praėjusiais metais, tai yra medicinos technologijos bei jūrų inžinerija. Didžiausią šuolį reitinge, lyginant su 2018-aisiais metais, padarė socialinio darbo studijų programa, kuri pernai po reitingavimo liko 4-oje, o šiemet – 2-oje vietoje.

Stabilias pozicijas reitinge išsaugojo ir biologijos, reabilitacijos, gamtinės geografijos, informatikos, informatikos inžinerijos, statybos inžinerijos, chemijos inžinerijos, pedagogikos bei filosofijos studijų programos, kurios išreitinguotos lygiai taip pat, kaip ir prieš metus skelbtame reitinge.

Dar šešios KU siūlomos studijų programos pagerino savo pozicijas. Be socialinio darbo studijų programos į aukštesnes vietas šiemet pakilo ir mechanikos inžinerijos, aplinkos inžinerijos, ekonomikos bei filologijos studijos.

Dalykinis universitetų magistrų reitingas

Šiemet vertintų magistrantūros studijų krypčių reitinge, kaip ir pernai, KU pirmauja vienoje iš jų – lyderiaujančias pozicijas išlaiko jūrų inžinerijos studijų programa.

Dar aštuoniolika studijų programų išlaikė tas pačias pozicijas, kaip ir prieš metus – aukščiausiai išreitinguotos slaugos ir akušerijos, gamtinės geografijos, informatikos inžinerijos, chemijos inžinerijos, pedagogikos, turizmo ir poilsio studijos.

Kaip buvo sudaromas reitingas?

Žurnalo „Reitingai“ duomenimis, svarbiausias universitetų bakalaurų rengimo kokybės vertinimo kriterijus buvo darbdavių atsiliepimai, apie į darbo rinką įsiliejančių kiekvieno universiteto konkrečios krypties absolventų parengimo kokybę. Sociologinių tyrimų bendrovė „Prime consulting“ apklausė 2192 darbdavius iš visų šalies regionų, visų ūkio šakų bei viešojo sektoriaus. Jų buvo klausiama, kokių aukštųjų mokyklų ir kokių studijų krypčių alumnai dirba jų įmonėse, įstaigose bei organizacijose, ir buvo paprašyta įvertinti šių krypčių, skirtingų universitetų alumnų pasirengimo darbui kokybę. Darbdaviai galėjo išskirti po vieną arba du universitetus, kurių absolventų žinios ir gebėjimai juos tenkina labiausiai. Iš viso darbdavių nuomonė sudarė 30 nuošimčių viso vertinimo.

Dar 10 taškų iš 100 skirta vertinant absolventų atlyginimus bei kaip, kiekvieno universiteto konkrečios studijų krypties absolventui sekasi įsidarbinti.

Kitas svarbus vertinimo kriterijus, kuriam suteikta 20 taškų – koks visų 2019 m. vasarą priimtų studijuoti pirmakursių balo vidurkis.

20 taškų vertinant buvo skiriama vertinant kiek konkrečios krypties studijas pasirinko geriausiųjų abiturientų (tai yra tų, kurie valstybinius brandos egzaminus išlaikė nuo 86 iki 100 balų).  Taip pat 20 taškų buvo skiriama ir vertinant, su kokiu žemiausiu balu jaunuoliai 2019 m. buvo priimti studijuoti į konkrečią studijų kryptį.

Vertinant antrosios pakopos (magistrantų) rengimą, svarbi buvo ne tik Lietuvos darbdavių nuomonė, bet ir kiekvieno konkretaus universiteto konkrečios krypties mokslo lygis. Vertinant moksliškumą buvo remiamasi Lietuvos mokslų tarybos atliktu universitetų mokslo veiklos 2017 m. ekspertiniu vertinimu.

Taip pat buvo atsižvelgta ir į tai, kiek kiekvienas universitetas kiekvienoje studijų kryptyje turi ar neturi doktorantūros teisių ir kiek gavo valstybės finansuojamų doktorantūros vietų.