LT   |   EN      Mano KU   |   
KU ir Rusijos mokslininkai mokslininkai pradėjo įgyvendinti bendrą projektą, skirtą gamtos paveldo išsaugojimui
17-08-2020

Pirmasis projekto „Ekoturizmas kaip įrankis kultūros ir gamtos paveldo išsaugojimui“ (LT-RU-2-089) partnerių virtualus susitikimas įvyko šių metų liepos 13 d. Susitikime dalyvavo turizmo specialistai ir mokslininkai iš Baltijos federacinio Imanuelio Kanto universiteto ir Kaliningrado labdaros fondo Kuršių nerijos parko išsaugojimui ir vystymui (Rusija), Klaipėdos universiteto ir Pajūrio regioninio parko.

Pirmojo susitikimo metu partneriai aptarė projekto veiklas ir jų įgyvendinimo planus bei kitus projekto vadybos klausimus.

Projekto įgyvendinimo eigoje Rusijos ir Lietuvos parkų teritorijose bus įkurti du centrai ekoturizmo propagavimui ir aprūpinimui reikiamais ištekliais bei įranga. Pirmojoje Europos ornitologinėje stotyje bus suorganizuota paroda „Plunksnuotas Baltijos pasaulis”. Ši paroda bus įtraukta į naujai kuriamo ekologinio turizmo maršrutą „Geologiniai ir geomorfologiniai Baltijos jūros įrašai”. Naujas maršrutas apims Lietuvos ir Rusijos pajūrio bei pamario pasienio teritorijas. Taip pat Baltijos federacinio Imanuelio Kanto universiteto ir Klaipėdos universiteto mokslininkai sukurs edukacinę programą „EcoTour4Natur“ gamtinės aplinkos pažinimui.

Klaipėdos universitete projektą įgyvendina Socialinės geografijos ir regionistikos studijų centras:

Projekto koordinatorius doc. dr. Eduardas Spiriajevas

Projekto tyrėjai: prof. dr. Angelija Bučienė, doc. dr. Aleksandra Batuchina, dr. Jelena Galinienė, lekt. Erika Čepienė.

Projektas įgyvendinamas pagal Lietuvos-Rusijos 2014-2020 bendradarbiavimo per sieną programą.