LT   |   EN      Mano KU   |   
KU ir Mažeikių gimnazija įsteigė Humanitarų akademiją
11-02-2020

Vasario 7 d. Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijoje pasirašyta sutartis tarp Klaipėdos universiteto (KU) ir gimnazijos, o jos pagrindu įsteigta ir iškilmingai atidaryta Humanitarų akademija. Akademijos mecenatas – „ORLEN Lietuva“.

Šios Akademijos tikslas – gilinti smalsių ir aktyvių gimnazijos moksleivių žinias pamatiniuose humanitarinių mokslų dalykuose (kalbotyra, literatūrologija, filosofija, mitologija ir folkloristika), paskatinti juos mąstyti ir diskutuoti įvairiais šiuolaikinei visuomenei ir mūsų valstybei aktualiais humanistiniais klausimais; ugdyti kritinį mąstymą, oratorinius, loginio ir analitinio mąstymo gebėjimus, skatinti jų kūrybiškumą ir gebėjimą savarankiškai analizuoti jų pačių ir visuomenės gyvenimą veikiančius procesus.

Akademijos trejų metų ciklo 48 valandų programa, kurią lygiomis dalimis sudaro pamatiniai humanitarinių mokslų dalykai (kalbotyra, literatūrologija, filosofija, mitologija ir folkloristika), skirta 2-4 klasių gimnazijos moksleiviams.

Pirmąsias paskaitas atidarymo dieną skaitė KU prof. dr. Roma Bončkutė ir prof. dr. Gintautas Vyšniauskas.