LT   |   EN      Mano KU   |   
KU ir KTU bendradarbiavimas – dar vienas žingsnis stiprinant ryšius tarp regionų
15-01-2019

Nuo šių metų glaudesnis bendradarbiavimas susies du Lietuvos universitetus –  Kauno technologijos universitetą (KTU) ir Klaipėdos universitetą (KU), kurie sausio 11 dieną pasirašė bendradarbiavimo sutartį.

Pasirašytu susitarimu aukštosios mokyklos susitarė dėl abipusiai naudingos partnerystės plėtojimo, siekiant mokslo integracijos, glaudesnio studijų ir praktikos sąlyčio. Klaipėdoje vykusiame  universitetų atstovų susitikime bendradarbiavimo sutartį parašais patvirtino aukštųjų mokyklų rektoriai.

„Abi aukštosios mokyklos yra suinteresuotos mokslo, studijų ir verslo integracija, studijų inovacijomis, orientacija į tarpdiscipiniškumą“, – pastebi KTU rektorius Eugenijus Valatka.

Pasak jo, Kauno technologijos universitetą į priekį veda siekis kurti šiuolaikines technologijas, žinias bei perduoti visa tai visuomenei.  „Manome, kad mūsų kompetencijos fizinių, technologinių mokslų srityje darniai susijungs su Klaipėdos universiteto patirtimi puoselėjant jūrinius tyrimus ir technologijas“, – teigia KTU rektorius.

Jis įsitikinęs, kad universitetų bendradarbiavimas kurs pridėtinę vertę Kauno ir Klaipėdos regionų žmonėms bei padės stiprinti regionus nacionaliniu ir tarptautiniu mastu.

„Kuo daugiau universitetų bendradarbiaus, tuo didesnė nauda bus Lietuvos aukštajam, universitetiniam mokslui“, – partnerystės privalumus įžvelgia KU laikinasis rektorius prof. dr. Artūras Razbadauskas.

Jis vardija pagrindinius bendros veiklos akcentus – universitetai bendradarbiaus rengiant ir įgyvendinant studijų, mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros, informacinių sistemų diegimo ir kitų sričių projektus.

„Pagal galimybes sudarysime sąlygas tiek universitetų darbuotojams, tiek ir studentams susipažinti su universitetuose įdiegtomis technologinėmis ir studijų inovacijomis, valdymo sistema ir kitomis su studijomis ir moksline praktika susijusiomis naujovėmis“, – akcentuoja jis. Taip pat universitetų bendruomenės bus kviečiamos dalyvauti organizuojamuose studijų ir mokslinėse konferencijose, seminaruose ir kituose mokslo, studijų ir verslo renginiuose.

Susitikime taip pat dalyvavo ir KTU studijų prorektorius dr. Jonas Čeponis, KTU organizacijos vystymo direktorė dr. Evelina Meilienė, KTU Aplinkos inžinerijos instituto direktorė dr. Žaneta Stasiškienė, KU studijų prorektorė prof. dr. Leta Dromantienė, KU Jūros technologijų ir gamtos mokslų fakulteto dekanė doc. dr. Rima Mickevičienė, Jūros tyrimų instituto vyriausioji mokslo darbuotoja dr. Zita Rasuolė Gasiūnaitė.