LT   |   EN      Mano KU   |   
Pasirinkite teksto dydį
KU ir Groningeno draugystė tęsiasi: sujungtos jėgos projektui

Gruodžio 10-14 d. Klaipėdos universitetas (KU) ir iniciatyva „StartUp Klaipėda“, bendradarbiaudami su Groningeno Hanza taikomųjų mokslų universitetu, pradėjo įgyvendinti projektą „Darnus sumanių miestų vystymas: kūrybiškumas ir inovacijos“.

Tai studentų mobilumo projektas, kurio metu grupė studentų ir dėstytojų iš Groningeno savaitę dirbs tarptautinėse komandose su KU, LCC tarptautinio universiteto ir Klaipėdos Licėjaus jaunimu, rengdami projektą, Klaipėdos miestui aktualia tematika. Pavasario semestro metu Klaipėdos miesto universitetų ir Licėjaus komanda savaitei vyks į Groningeną ir vykdys analogišką projektą šiame mieste.

Klaipėdos mieste pasirinkta nagrinėti Klaipėdos – draugiško jaunimui miesto tematika: „Kaip Klaipėdos miestas gali tapti patrauklus gyventi ir dirbti jaunimui?“. Projektų pristatymai vyks gruodžio 13 d. 15 val. viešbučio „Navalis“ konferencijų salėje.

Projekto svečius iš Groningeno pasveikino KU rektorius prof. dr. Artūras Razbadauskas, palinkėdamas produktyvaus darbo, kūrybingų įžvalgų, reikšmingų rezultatų bei gražių akimirkų Klaipėdos mieste. Rektoriaus patarėja Rita Vaičekauskaitė, pasidžiaugė pasirinkta projekto tematika, kuri atitinka Klaipėdos miesto viziją ir strategiją, palinkėjo sėkmingo projekto idėjų įgyvendinimo.

Svečius pasveikino ir projekto iniciatorės: Corine .J. Seelen – Hanza universiteto atstovė ir Diana Šaparnienė – KU Rekreacijos ir turizmo katedros vedėja, „StartUp Klaipėda“ atstovė. Pasak Dianos Šaparnienės, šis projektas – „tai ne tik gražus tarptautinio bendradarbiavimo pavyzdys, kai plėtojamos tarpkultūrinės kompetencijos, kūrybiškumas, darbo tarptautinėse komandose, antreprenerystės gebėjimai, bet ir neeilinis įvykis, suvienijantis užsienio bei mūsų miesto mokslo ir švietimo institucijas bendram tikslui“.

Renginio organizacinė grupė:

KU Rektoriaus patarėja dr. Rita Vaičekauskaitė

KU Rekreacijos ir turizmo katedros vedėja prof. dr. Diana Šaparnienė ir lektorė Jurgita Raišutienė

KU Vadybos katedros vedėja prof. dr. Ligita Šimanskienė

Viešnagės metu numatoma intensyvi ir turininga programa.

Programa