LT   |   EN      Mano KU   |   
KU įgyvendins ilgalaikį mokslinį tyrimą papildomos ir alternatyviosios medicinos taikymo srityje
23-09-2019

Neseniai įvykusio susitikimo KU Sveikatos tyrimų ir inovacijų mokslo centre kartu su partneriais iš Šv. Pranciškaus onkologijos centro ir Vilniaus universiteto buvo aptarti papildomos ir alternatyviosios medicinos (PAM) taikymo psichikos sveikatos stiprinimui vėžiu sergantiems pacientams ir jų artimiesiems projekto veiklos koordinavimo ir tyrimų metodikų parinkimo klausimai.

 

PROJEKTO SANTRAUKA

Projekto pavadinimas Papildomos ir alternatyviosios medicinos (PAM) taikymas psichikos sveikatos stiprinimui vėžiu sergantiems pacientams ir jų artimiesiems.
Projekto vykdytojas Klaipėdos Universitetas,

Sveikatos tyrimų ir inovacijų mokslo centras (STIMC)

Projekto įgyvendinimo laikotarpis 2019.08.22 – 2021.08.22
Fondo lėšomis finansuojama suma 39 500 Eur
Pareiškėjo ir (arba) jo partnerio (-ių) indėlio suma 1800 Eur
Projekto santrauka: Valstybės finansuojamas mokslinis tyrimas, susijęs su įvairių papildomos ir alternatyviosios medicinos (PAM) terapijų taikymo (balneoterapija, hipoterapija, dailės terapija, muzikos terapija, ir fototerapija) veiksmingumu vėžiu sergančių pacientų  ir jų artimųjų psichinei sveikatai. Projektas svarbus  ir  naudingas tobulinant bei teikiant efektyvesnes paslaugas ir rūpybą/slaugą šiems pacientams.
Projekto tikslas Įvertinti papildomos ir alternatyviosios medicinos (Balneoterapijos, hipoterapijos, dailės terapijos, muzikos terapijos ir judesio (šokio) ir foto-terapijos) veiksmingumą vėžio pacientų ir jų artimųjų psichikos sveikatai ir atsigavimui.
Tikslinės grupės Vėžiu sergantys pacientai ir jų artimieji.
Numatomos vykdyti veiklos Projekto tyrimo sampratos ir eigos pristatymas, tyrėjų komandų sudarymas ir veiklų koordinavimas.

Mokslinės literatūros apžvalga apie papildomos ir alternatyviosios medicinos terapijų taikymą vėžiu sergančių pacientų psichinei sveikatai. Tyrimo dizaino parengimas. Metodikos, klausimynų parengimas ir validavimas.

Pirminis pacientų ir jų artimųjų  psichikos sveikatos  vertinimas. Apklausos, interviu, testų taikymas.

Parinktų terapijų  poveikio tyrimas   (intervencijos Statistinė duomenų analizė ir vertinimas studija) duomenų surinkimas. Papildomos ir alternatyviosios medicinos (PAM) priemonių poveikio  psichikos sveikatos stiprinimui veiksmingumo vertinimas. Ataskaitos parengimas.

Projekto įgyvendinimo rezultatų vertinimas (kaip numatoma vertinti įvykdytų veiklų efektyvumą) Papildomos ir alternatyviosios medicinos (PAM) priemonių poveikio  psichikos sveikatos stiprinimui veiksmingumas bus vertinimas koreliuojant testų, skalių, klausimynų duomenis, kurie fiksuojami kiekvienam tiriamajam pradžioje, pradedant veiklą tikslinėse grupėse, ir kas 3 mėnesius tikslinami, jiems aktyviai dalyvaujant terapinėse grupėse. Parengtos rekomendacijos prisidės modeliuojant PAM perspektyvą nacionaliniu ir lokaliniu lygiu. Gauti rezultatai paskatins pasinaudoti gerąja patirtimi tikslines organizacijas ir tobulinti PAM specialistų rengimo kokybę universitetuose.

 

Šio projekto vadovė, KU Sveikatos tyrimų ir inovacijų mokslo cento (STIMC) vedėja Alona Rauckienė-Michaelsson pažymėjo, jog šis projektas yra svarbus ne tik mokslinių tyrimų, bet ir naujoms alternatyvios medicinos praktinio įgyvendinimo sritims, kurios ateityje padės efektyviau taikyti papildomos terapijos formas vėžių sergantiems pacientas ir jų artimiesiems.

Projektas finansuojamas iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, kurį administruoja LR sveikatos apsaugos ministerija.