LT   |   EN      Mano KU   |   
KU įgyvendina projektą „Bendras paveldas Kuršių marių regione: nuo ypatingo iki paprasto“
15-04-2020

Klaipėdos universitetas (KU) kaip projekto partneris įgyvendina projektą „Bendras paveldas Kuršių marių regione: nuo ypatingo iki paprasto“ („Common Heritage of Curonian Lagoon: from Extraordinary to Familiar“ – CROSS-HERITGE), kurį finansuoja 2014-2020 m. Lietuvos-Rusijos bendradarbiavimo per sieną programa. Apie projektą išsamiau pasakoja jo vadovas doc. dr. Eduardas Spiriajevas.

– Kaip trumpai projektą pristatytumėte visuomenei? Galbūt tai dar kartą įrodo, kad KU Socialinės geografijos ir regionistikos studijų centras – Turizmo geografijos studijų ir pasienio regionų plėtros lyderis Vakarų Lietuvoje?
– Projektas „Bendras paveldas Kuršių marių regione: nuo ypatingo iki paprasto“ (Cross-Heritage), skirtas stiprinti jūrinio paveldo vertybių sąveiką tarp Lietuvos ir Rusijos pasienio teritorijų Kuršių marių regione. Šiuo projektu siekiama skatinti partnerystę tarp kultūros įstaigų, universitetų, nacionalinių parkų ir savivaldos Kuršių marių regione. KU Socialinės geografijos ir regionistikos studijų centras anksčiau įgyvendino keletą kultūros turizmo projektų pagal Teritorinio bendradarbiavimo programas ir palaiko glaudžius ryšius su savivaldos, muziejų, saugomų teritorijų bei turizmo verslo subjektais Kuršių marių regione Lietuvoje ir Rusijos Kaliningrado srityje. Anksčiau buvo pravesti tarptautiniai mokymai abiejų šalių gidams, paruošti ir publikuoti kultūros turizmo, gamtos turizmo bei istorinės atminties turizmo edukaciniai leidiniai skirti turizmo specialistams, turizmo verslo subjektas, gidams, kelionių vadovams. Iš viso šiame regione KU Socialinės geografijos ir regionistikos studijų centras įgyvendino 8 tarptautinius turizmo plėtros projektus, 4 tarptautines turizmo vasaros mokyklas.

– Kaip bus skatinama kultūros, edukacijos ir rekreacijos turizmo plėtotė Kuršių marių pakrančių ir pasienio regione?
– Kultūros paveldo vertybių sąveika, turizmo edukacijos ir jūrinės rekreacijos skatinimas Kuršių marių pakrančių ir pasienio regione bus stiprinami ruošiant bendro paveldo objektų ir vertybių almanachą, kuris skirtas vietos gidams, turizmo verslo subjektams, svetingumo paslaugas teikiančioms verslo įmonėms, turizmo informacijos centrams ir lankytojų informacijos centrams saugomų teritorijų parkuose.
Taip pat ruošiamas jungtinis pasienio vandens turizmo maršrutas po Lietuvos ir Rusijos Kuršių marias, bei pasienio sausumos maršrutas po Kuršių neriją ir žemyninę Kuršių marių pakrantę. Bus pravesti edukaciniai renginiai abiejų šalių jaunimui (moksleiviams ir studentams) supažindinant su bendru paveldu regione ir jūrinio paveldo vertybėmis.
Bus pastatytos keleto kurėnų replikos ir pritaikytos pasienio vandens turizmo maršrutų įgyvendinimui, ir bus įgyvendintas tradicinių amatų festivalis, pristatantis Lietuvos ir Rusijos etninės kultūros ir tradicinių amatų tradicijas Kuršių marių regione.

– Kokias naujas galimybes atvers šis projektas?
– Šiuo projektu siekiama didinti lankytojų srautus Kuršių marių regione, didinti regiono žinomumą bei stiprinti bendras kultūros paveldo tapatybes, kurti bendras neformaliojo mokymo programas, skirtas gidams, kelionių vadovams, savivaldos kultūros specialistams, paveldosaugininkams, turizmo verslo subjektams.
Projekto vedantysis partneris yra VšĮ Kintai Arts (Šilutės rajonas), projekto partneriai Lietuvoje: Šilutės rajono savivaldybė, KU Socialinių ir humanitarinių mokslų fakulteto Socialinės geografijos ir regionistikos studijų centras. Projekto partneriai Rusijos Federacijoje: Kuršių nerijos nacionalinis parkas, Pasaulinio vandenyno muziejus ir Baltijos federacinis Imanuelio Kanto universitetas.

Projekto tikslas – skatinti kultūros, edukacijos ir rekreacijos turizmo plėtotę Kuršių marių pakrančių ir pasienio regione, stiprinant bendro paveldo tapatybes ir puoselėti bendrus tradicinius amatus Kuršių marių Lietuvos ir Rusijos Federacijos pakrančių ir pasienio teritorijose. Šiuo projekto siekiama įgyvendinti keturis uždavinius:

1. Sukurti naujus turizmo produktus ir paslaugas: pasienio vandens turizmo maršrutą, pasienio sausumos turizmo maršrutą, almanachą keliautojams po Kuršių marių regioną, supažindinant su bendru gamtos, kultūros ir istorijos paveldu.
2. Sukurti, atkurti ir pritaikyti infrastruktūrą tradicinių vėtrungių gamybai, keramikos dirbinių kūrimui ir kurėnų statymui ir įgyvendinti edukacines programa.
3. Ugdyti pasienio teritorijų amatininkų gebėjimus keičiantis patirtimis ir žiniomis, siekiant darnaus turizmo plėtros Kuršių marių regione.
4. Stiprinti tradicinių amatų ir bendro paveldo žinomumą visuomenėje.

Projekto veiklas Klaipėdos universitete įgyvendina:

Doc. dr. Eduardas Spiriajevas – projekto vadovas
Doc. dr. Aleksandra Batuchina – projekto koordinatorė
Renata Rudenčenko – projekto finansininkė
Lekt. Erika Čepienė – projekto tyrėja
Doc. dr. Irma Spiriajevienė – projekto tyrėja
Lekt. Angelė Pakamorienė – projekto tyrėja.

Projekto trukmė: 24 mėn. (pradžia nuo 2019 m. rugpjūčio 9 d.).
Projekto biudžetas: 517 872 eurai.

Norint daugiau sužinoti apie Cross-Heritage projektą, rašyti adresu: borderlithuania@gmail.com