LT   |   EN      Mano KU   |   
Pasirinkite teksto dydį
KU drąsiai žengia į naujus akademinius metus

Artėjant akademinių metų pradžios šventei, Klaipėdos universitete (KU) lankėsi Vyriausybės ir valdžios atstovai. LR Seimo Švietimo ir mokslo komiteto pirmininkas akademikas prof. dr. Eugenijus Jovaiša, Švietimo ir mokslo (ŠMM) viceministras dr. Giedrius Viliūnas, LR Prezidentės patarėja Saulė Mačiukaitė-Žvinienė bei Seimo nariai Simonas Gentvilas ir Algimantas Kirkutis kartu su KU atstovais – KU rektoriumi Eimučiu Juzeliūnu, Studijų prorektore Leta Dromantiene, Tarybos pirmininku Arnoldu Šileika ir Senato pirmininku Vaidučiu Laurėnu – aptarė naujų studijų metų tikslus, siekius ir iššūkius.

Klaipėdos universitetas – svarbus regionui  

KU rektoriaus E. Juzeliūno teigimu, valdžios atstovai Klaipėdos regioną mato kaip vientisą vienetą, kur turėtų bendradarbiauti mokslo ir savivaldos institucijos. „Akcentuojama, kad Klaipėdos regione Universitetas ir kolegijos turi bendradarbiauti mokslo bei studijų srityje. KU taip teigė savo oficialiame siūlyme dėl aukštojo mokslo, kurį pateikė Švietimo ir mokslo ministerijai dar šių metų vasario mėnesį“, – pasakojo uostamiesčio Universiteto rektorius. Jo nuomone, toks aukštojo mokslo institucijų bendradarbiavimas regione padėtų išvengti studijų dubliavimo, pagerintų aukštojo mokslo kokybę.

Aptarti ir priėmimo rezultatai: „Kitų universitetų priėmimo rezultatai prastesni net 50 %, mums taip neatsitiko. Vis dėlto aptarėme priežastis, kodėl šiais metais studentų skaičius buvo mažesnis. Viena jų – dėl ŠMM pakeltų priėmimo reikalavimų, minimalios grupės skaičiaus reglamentavimo šiais metais nesusiformavo grupės į kai kurias studijų programas. Be to, mes, kaip ir kiti Lietuvos universitetai, pakėlėme minimalų priėmimo balą“, – priežastis aiškino E. Juzeliūnas. Tačiau KU rektorius neslėpė, kad priėmimo rezultatai parodė ir Universiteto trūkumus: „Šiais metais numatome atsisakyti smulkių studijų programų, jas sujungdami į platesnes studijų kryptis.“

Švietimo ir mokslo komiteto pirmininkas E. Jovaiša susitikime išreiškė poziciją, kad Klaipėdos universitetas yra svarbus Klaipėdai ir jos regionui. Tačiau reikia apsispręsti, kokiose mokslo ir studijų kryptyse jis yra stipriausias. Pasak E. Jovaišos, negalima apsiriboti vien tik jūrinių mokslų sritimi: universitete turi būti plėtojami ir socialiniai, humanitariniai mokslai, kurie yra svarbūs Vakarų Lietuvos regionui. KU rektoriaus teigimu: „Tai teigiamas posūkis, nes, kaip žinia, anksčiau kalbėta, kad KU turi tapti techniniu universitetu, nors mes visada pasisakėme ir už humanitarinių bei socialinių mokslų svarbą regionui ir Lietuvai“. KU rektorius pastebėjo, kad Universitete stiprios humanitarinių mokslų kryptys, pvz.: KU Baltijos istorijos ir archeologijos instituto jaunesniosios mokslo darbuotojos dr. Raimondos Nabažaitės disertacija buvo pripažinta viena iš penkių geriausių 2016 m. Lietuvoje apgintų socialinių ir humanitarinių mokslų krypties disertacijų.

Universiteto žingsniai – pertvarkos link

Klaipėdos universitetas iki gruodžio 1 d. Švietimo ir mokslo ministerijai turi pateikti strateginį veiklos vystymo ir pertvarkos planą. „Pagrindiniai dalykai išlieka tie patys – stambinti studijų programas, sudaryti patogias sąlygas kolegijų absolventams įstoti į magistrantūros studijas. Prioritetą teikti jūrų ir technologijų mokslo sritims, kartu aktyviai vystyti sveikatos, humanitarinius bei socialinius mokslus. Bendradarbiauti su verslu ir Vakarų Lietuvos bei Klaipėdos miesto savivalda“, – konkrečius žingsnius vardijo KU rektorius.

Šiais akademiniais metais KU atidaro Jūros tyrimų institutą: 2018 m. pradžioje duris atvers didelis ir modernus laboratorijų kompleksas. Be to, Universitetas planuoja infrastruktūrą sutelkti KU miestelyje, siekiant optimizuoti valdymą. Deramasi dėl Jūrinės žuvininkystės ir akvakultūros laboratorijos, esančios Smiltynėje, prijungimo prie KU telkiamo jūrų mokslo branduolio. Taip būtų sutelkti visi jūrinius tyrimus ir eksperimentinę veiklą vykdantys padaliniai į stambų mokslinių tyrimų bei studijų centrą Klaipėdos universitete.

„Aš įžvelgiu pozityvą ir artėjančius teigiamus pokyčius ne tik Klaipėdos universitete, bet ir visame Vakarų Lietuvos regione. Išplėtojus infrastruktūrą, mokslinę veiklą, studentas galės įstoti į kokybiškas studijas teikiantį Universitetą. Įgytos žinios jam leis tvirtai žengti pasirinktu keliu. To visiems ir linkiu prasidėjus naujiems studijų metams – nuoširdžiai dirbti, ieškoti ir atrasti“, – kalbėjo Klaipėdos universiteto rektorius prof. habil. dr. Eimutis Juzeliūnas.