LT   |   EN      Mano KU   |   
KU doktorantams – reta galimybė: suteikiami dviejų universitetų daktaro laipsnio diplomai
26-04-2019

Klaipėdos universitetas pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Parmos universitetu (Italija).

Sudaryta sutartis skatins mokslinius tyrimus ir pažangias/šiuolaikines studijas evoliucinės biologijos, ekologijos ir aplinkotyros srityse. Ji numato doktorantų ir pedagogų bei tyrėjų mainus. Abiejų institucijų doktorantai, rašantys disertacijas, galės praleisti mažiausiai 6 mėnesius šalies-partnerės institucijose (nebūtinai ištisą laikotarpį) ir gaus abiejų šalių (jungtinį) daktaro mokslo laipsnį.

„Pasirašėme susitarimą su Parmos universitetu dėl dvigubo gamtos mokslų daktaro laipsnio suteikimo „Ekologijos ir aplinkotyros“ kryptyje. Pagal sutartį doktorantai galės rengti disertacijas abiejuose universitetuose ir už tai gauti dviejų universitetų daktaro laipsnio diplomą. Tai reta galimybė Lietuvoje. Džiaugiamės, jog pavyko tokį susitarimą pasiekti ir tikimės šiemet turėti pirmus 2 doktorantus“, – teigė KU Mokslo ir inovacijų prorektorius prof. dr. Darius Daunys.

Doktoranto universitetas bus atsakingas už  stipendijos mokėjimą ir  draudimo, kelionės bei  pragyvenimo išlaidų padengimą.

Priimančioji institucija užtikrins galimybes naudotis laboratorijomis ir reikalinga įranga, biblioteka, kompiuteriais ir visais kitais dalykais, reikalingais moksliniam tyrimui.

Studentų priėmimas į doktorantūros studijas vykdomas kiekvienoje sutarties šalyje pagal jų patvirtintas taisykles. Parmos universitete studentas priimamas į Evoliucinės Biologijos ir Ekologijos, o KU į Ekologijos ir Aplinkotyros doktorantūros studijų programas.

Po trejų metų studijų Parmoje ir ketverių  metų KU, studentai gins savo disertacijas abiejuose universitetuose jų nustatyta tvarka.

Jei recenzijos bus teigiamos, disertacijos bus ginamos Parmos ir Klaipėdos universitetuose. Komisijas sudarys mažiausiai 5 asmenys, skiriami abiejų institucijų.