LT   |   EN      Mano KU   |   
KU dėstytojas – europinio lygio ekspertas: kaip žinome ką žinome ir, kad žinome?
29-10-2018

Klaipėdos universiteto Socialinių pokyčių studijų centro vyr. mokslo darbuotojas dr. Aldis Gedutis spalio 30 – lapkričio 2 d. pakviestas į Porto universitetą (Portugalija) skaityti paskaitų apie mokslo filosofiją ir epistemologiją.

Porto universitetas asmeniškai pakvietė A. Gedutį kaip vieną europinio lygio ekspertų, dirbančių su mokslo sociologijos ir filosofijos problematika bei mokslo vertinimo klausimais.

Akademinio vizito metu A. Gedutis supažindins studentus su savo tyrinėjimais apie mokslinį žinojimą, ves seminarus pirmos bei trečios pakopos Kriminologijos studijų programos studentams.

Paskaita „How We Know what We Know and How We Know We Know“ skirta žinojimo kilmės, statuso bei patikimumo klausimams nūdienos pasaulyje, paveiktame ekspertinio bei mokslinio žinojimo nuvertinimo (alternatyvūs faktai, melagingos naujienos, post-tiesa ir t.t.).

Doktorantams A. Gedutis ves seminarą „Main Argumentative Strategies in Moral Reasoning“ apie pagrindinių moralinės argumentacijos būdų ir principų nagrinėjimą, jų kritinę analizę bei galimą poveikį kriminologijai.

A. Gedutis priklauso Europos mokslininkų tinklui ENRESSH (http://enressh.eu/), tiriančiam socialinių ir humanitarinių mokslų vertinimo sistemas. Šiuo metu kartu su Vilniaus universiteto mokslininkais vykdo Lietuvos mokslo tarybos finansuojamą projektą „Humanitarinių mokslų reikšmė: globalūs argumentai ir lituanistinė specifika“ (LIP-16350) ir pakviestas rengti strateginį Lietuvos socialinių ir humanitarinių mokslų dokumentą „Baltoji knyga“.