LT   |   EN      Mano KU   |   
KU dalyvavo Klaipėdos regiono specializacijos krypčių planų pristatymuose
17-03-2021

Klaipėdos universitetas toliau stiprina bendradarbiavimą su asociacija Klaipėdos regionas. KU mokslininkai sėkmingai įsiliejo į regiono specializacijos planų ekspertavimo veiklas, o Jūrinės ekonomikos specializacijos krypties vienas iš rengėjų-ekspertų yra KU Jūros tyrimų instituto mokslininkas dr. Nerijus Blažauskas. Gausus KU mokslininkų būrys, kartu su rektoriumi prof. Artūru Razbadausku, dalyvavo specializacijos krypčių Pažangios pramonės ekonomika, Bioekonomika ir Jūrinė ekonomika planų pristatymuose, kuriuos asociacija Klaipėdos regionas organizavo kovo 10 ir kovo 15 dienomis. Visose trijose regiono specializacijos kryptyse Klaipėdos universitetas jau atlieka daug veiklų, prisidėdamas tiek prie regionui reikalingų specialistų ruošimo, tiek ir vystydamas mokslinius – praktinius tyrimus, tačiau matyti ir didelės perspektyvos kur būtų galima panaudoti turimą potencialą ar imtis aktyvios lyderystės.