LT   |   EN      Mano KU   |   
KU bendruomenė pagerbė afilijuotą profesorių, naujus mokslo daktarus ir premijuotus absolventus
06-09-2021

Pradėdama naujuosius akademinius metus KU bendruomenė pasveikino mokslininkų kelią pradėjusius eiti naujuosius mokslų daktarus, parengusius ir vasarą apsigynusius mokslines disertacijas. Pagerbti Klaipėdos miesto savivaldybės premijomis už miestui aktualius baigiamuosius darbus apdovanoti studentai bei jų darbų vadovai. Pirmąkart viešai suteiktas afilijuoto profesoriaus vardas.

Afilijuoto profesoriaus vardo liudijimas ir auksinis KU ženklelis rugsėjo 1-osios šventėje įteiktas profesoriui Volker Witpahll iš Vokietijos. Šį akademinį titulą KU Senatas jam suteikė dar 2020 m. gegužės 14-ąją, visą tą laiką laukta, kol profesorius turės galimybę atvykti į Klaipėdą ir dalyvauti jam skirtoje pagarbos ceremonijoje.

Prof. Volker Witpahll pagerbtas už beveik dešimtmetį besitęsiantį aktyvų ir produktyvų bendradarbiavimą su Klaipėdos universitetu plėtojant tarptautinius mokslinius ryšius, keičiantis žiniomis ir patirtimis tiek su kolegomis, tiek su studentais, didinant uostamiesčio Universiteto žinomumą Vokietijoje. Savo padėkos kalboje prof. Volker Witpahll pabrėžė, jog į Lietuvą ir Klaipėdą jį atvedė ne tik mokslininko misija, bet ir sentimentai – profesoriaus šeimos šaknys glūdi buvusiose Prūsijos žemėse.

Aplodismentai naujiems mokslų daktarams

Rugsėjo 1-osios šventėje aplodismentais į mokslininkų kelią palydėti 3 nauji mokslų daktarai: dr. Greta Gyraitė, parengusi ir apsigynusi ekologijos ir aplinkotyros mokslo krypties disertaciją „Microbial water quality and potential risks for human health at the Southeastern Baltic Sea bathing waters“ („Mikrobiologinė vandens kokybė ir potencialios grėsmės žmogaus sveikatai pietryčių Baltijos jūros maudyklų vandenyse“); dr. Diana Šateikienė, parengusi ir apsigynusi disertaciją tema „Jūrų laivų balastinių vandenų valymo sistemų diegimo tyrimai“ (transporto inžinerijos mokslo kryptis); dr. Dovilė Bataitytė, parengusi ir apsigynusi disertaciją „Klaipėdos (Memelio) vaizdinių reprezentacijų formavimasis ir panauda turizmo praktikose 1919 – 1990 m. (istorijos ir archeologijos mokslo kryptis). Padėkota ir disertacijų moksliniams vadovams prof. habil. dr. Gerald Shernewski, dr. Jolantai Janutėnienei bei dr. Hektorui Vitkui.

Įteiktos Klaipėdos savivaldybės premijos už aktualius baigiamuosius darbus

Akademinių metų pradžios šventėje dalyvavęs Klaipėdos miesto vicemeras Arvydas Cesiulis penkiems KU studentams įteikė Savivaldybės skirtas premijas. Šių KU absolventų baigiamieji darbai buvo pripažinti aktualiais miestui bei turinčiais pritaikomąjį pobūdį. Premijos įteiktos: Akvilei Poškienei, Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto absolventei už darbą „Klaipėdos silkių rūšiavimo sandėlio veikla XIX a. ir Baltijos regiono kontekstas“, vad. dr. R. Nabažaitė; Kamilei Kvietkuvienei, Socialinių ir humanitarinių mokslų fakulteto Viešojo administravimo ir politikos mokslų katedros absolventei už darbą „Klaipėdos apskrities savivaldybių administracijos antikorupcinio programavimo patirtis ir iššūkiai: lyginamoji analizė“, vad. prof. dr. Jaroslav Dvorak; Tadui Astrauskui, Jūros technologijų ir gamtos mokslų fakulteto Jūrų inžinerijos katedros absolventui už baigiamąjį darbą „Laivų blokų surinkimo aikštelės uždengimo kilnojamomis konstrukcijomis tyrimas“, vad. prof. dr Michail Samofalov; Elizavetai Khmelevai, Socialinių ir humanitarinių mokslų fakulteto Vadybos katedros absolventei už darbą „Management of cultural integration of immigrants in Klaipeda city organizations“, vad. prof. dr. Erika Župerkienė; Laurynui Urbikui, Socialinių ir humanitarinių mokslų fakulteto Socialinės geografijos ir regionistikos studijų centro absolventui, kurio baigiamojo darbo tema „Darnaus judumo planavimo socialinės ir geografinės sąlygos: Klaipėdos miesto atvejis“, vad. doc. dr. E. Spiriajevas.