LT   |   EN      Mano KU   |   
Pasirinkite teksto dydį
Kviečiame dalyvauti pirmajame visuomeniniame Lietuvos ir Baltarusijos forume „Kas mus sieja?“

Lietuva ir Baltarusija – ne tik kaimyninės šalys. Dviejų šalių visuomenes sieja ne tik istoriniai ryšiai, siekiantys senuosius laikus, bet ir glaudus ekonominis bei kultūrinis bendradarbiavimas. Ypatingą tautų ryšį liudija abiem visuomenėms bendri nacionaliniai simboliai, tokie kaip istorinė Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės sostinė Vilnius.

Šių šalių žmonėms brangūs ir tie patys istoriniai veikėjai, tokie kaip didysis kunigaikštis Vytautas, kunigaikščiai Radvilos, sukilimų vadai K. Kalinauskas, T. Kosciuška. Visi netiesioginiai veiksniai liudytų, kad visuomeniniai ir tarpvalstybiniai santykiai turėtų būti puikūs. Tačiau taip nėra.

Kyla nesutarimų dėl statomos Astravo atominės elektrinės, Lietuvoje nerimaujama, ar mūsų kaimynams pavyks išsaugoti savąją baltarusių valstybę. Daugeliui lietuvių nepatinka Baltarusijos politinė sistema. Kita vertus, Baltarusijoje atsargiai žvelgiama į Lietuvos euroatlantinę integraciją ir užsienio politiką Baltarusijos atžvilgiu. Minėti dalykai veikia lietuvių ir baltarusių santykius, vargu ar visais abiem šalims aktualiais klausimais dviejų šalių politikams pavyks kada nors sutarti.

Deja, realios problemos pastaruoju metu ėmė dominuoti visoje Lietuvos ir Baltarusijos santykių darbotvarkėje. Pastebime, kad dažnai nesusikalbama ir istorinėmis temomis, kurios, kaip atrodytų iš pirmo žvilgsnio, turėtų dvi tautas vienyti. Visa tai dar labiau komplikuoja dvišalius santykius, apsunkina ne tik politikų bendravimą, bet trukdo bendrauti ir intelektualams, mokslo, kultūros, verslo žmonėms.

Taip neturėtų būti. Nepamiršdami realiai egzistuojančių problemų, turėtume ieškoti sąlyčio taškų klausimais, kurie mus sieja, ar tais, kuriais galime susikalbėti. Būtent dialogo užmezgimas ir galimų bendrų naujų darbų inicijavimas ir yra pagrindinis šio pirmojo Lietuvos ir Baltarusijos forumo tikslas.

Forumo tikslas – plėtoti pilietinį Lietuvos ir Baltarusijos dialogą, kuris padėtų aptarti tarpvalstybinio bendradarbiavimo perspektyvas ir kylančias problemas, siekti geresnio valstybių ir tautų tarpusavio supratimo.

Forumo organizatoriai – Klaipėdos miesto savivaldybė, Klaipėdos universitetas, visuomeninės ir nevyriausybinės organizacijos: „Jerzy Giedroyc dialogo ir bendradarbiavimo forumas“, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės institutas, Politikos institutas (balt. Палітычная сфера).

Pirmasis visuomeninis Lietuvos ir Baltarusijos forumas „Kas mus sieja?“ vyks 2018 m. spalio 26–27 d., Klaipėdos pilies rūmų rytiniame sparne, Pilies g. 4, Klaipėda. 

Forumo globėjas – Klaipėdos miesto meras Vytautas Grubliauskas.

Daugiau apie renginį bei registracija – paspaudus čia.

Programa: Spalio 26 d.

Iki 14.00 – Dalyvių atvykimas.

15.00–15.30 – Forumo atidarymas: Klaipėdos miesto mero V. Grubliausko sveikinimo žodis.

15.30–18.10 – I sesija „Siejanti ar skirianti istorinė atmintis“.

Moderatorius – LDK instituto direktorius Rustis Kamuntavičius.

15.30–16.10 – I diskusija „Vilnius – lietuvius ir baltarusius siejantis miestas?“

Dalyviai:

Alfredas Bumblauskas, Vilniaus universitetas.

Sergej’us Tokcj, Gardino valstybinis universitetas.

16.10–16.40 – Kavos pertrauka.

16.40–17.20 – II diskusija „Vytautas ir Žalgiris – nacionaliniai mitai, kurie mus sieja?“

Dalyviai:

Dangiras Mačiulis, Lietuvos istorijos institutas.

Henadz’as Sahanovich’ius, Europos humanitarinis universitetas.

17.20–18.00 – III diskusija „Tadeušas Kosčiuska ir Kostas Kalinauskas – lietuvius ir baltarusius siejantys mitai?“

Dalyviai:

Rasa Čepatienė, Lietuvos istorijos institutas.

Aleksandr’as Smaliančuk’as, Varšuvos universitetas.

18.00–18.30 – Kavos pertrauka.

18.30–20.00 – Apskritojo stalo diskusija „LDK kaip bendra lietuvių ir baltarusių valstybė?“ Moderatorius – LRT žurnalistas Virginijus Savukynas.

Diskusijos dalyviai:

Artūras Dubonis, Lietuvos istorijos institutas.

Rustis Kamuntavičius, LDK institutas.

Aleksandr’as Gruša, Baltarusijos nacionalinė mokslų akademija.

Andrei’us Kazakevich’ius, Politikos institutas (balt. Палітычная сфера).

20.00 – Iškilminga vakarienė.

Spalio 27 d. 

9.00–11.00 – II sesija „Siena ir migracija: iššūkiai ir galimybės“.

Moderatorius – „Lietuvos ryto“ apžvalgininkas Vytautas Bruveris.

Dalyviai:

Renatas Požėla, Lietuvos pasienio apsaugos tarnybos vadas.

Evelina Gudzinskaitė, Lietuvos migracijos departamento prie LR vidaus reikalų ministerijos direktorė.

Baltarusijos migracijos departamento vadovas (dalyvavimas patvirtintas, laukiama konkretaus atstovo pavardės).

Vytis Jurkonis, „Freedom House“ projektų vadovas ir Vilniaus biuro direktorius.

Andrej’us Jelisejev’as, „EAST Center“ akademinis direktorius.

11.00–11.30 – Diskusija

11.30–13.00 – Apskritojo stalo diskusija „Verslas kaip lietuvius ir baltarusius siejantis veiksnys“.

Moderatorius – Aurimas Peredinis, „Žinių radijo“ žurnalistas.

Dalyviai:

Nikolaj’us Logvin’as, Baltarusijos garbės konsulas Lietuvoje.

Vidmantas Dambrauskas, Lietuvos jūrų krovos kompanijų asociacijos prezidentas.

Dmitrij’us Sobolevski’s, „Glasbel“ savininkas.

Ričardas Malinauskas, Druskininkų meras.

13.00–14.00 – Pietų pertrauka.

14.00–15.30 – Baigiamoji diskusija „Ką darom?“ – bendrų iniciatyvų pristatymas.

Moderatorius – Rimvydas Valatka, nepriklausomas žurnalistas.

15.30–16.00 – Kavos pertrauka.

16.00–16.30 – Pirmojo visuomeninio Lietuvos ir Baltarusijos forumo uždarymas.