LT   |   EN      Mano KU   |   
KU aula pavadinta buvusio rektoriaus prof. habil. dr. Stasio Vaitekūno vardu
08-03-2019

2019 m. kovo 7 d., Klaipėdos universiteto miestelyje pagerbtas buvusio rektoriaus prof. habil. dr. Stasio Vaitekūno atminimas. Jo vardu pavadinta aula, atidengta jam skirta atminimo lentą, pristatyta knyga „Stasys Vaitekūnas: nuo aušros iki saulėlydžio“.

„Profesorius buvo mūsų šviesulys. Visą gyvenimą profesorius S. Vaitekūnas dirbo kitiems: rektoriavo, rašė knygas apie kitus, dvi knygas apie Klaipėdos universitetą ir, apskritai, visą dėmesį skyrė universiteto bendruomenei, kad būtų įamžinti svarbiausi universiteto istoriniai momentai. Dažniausiai į didelius žmones žiūrima iš toli, nesistengiama į jų gyvenimą pažvelgti iš arčiau. Tačiau šioje knygoje profesorius parodomas labai įvairiose gyvenimiškose situacijose – savo namą remontuojantis, lysvę kasantis, žvejojantis, poeziją rašantis“, – pristatydamas knygą pasakojo prof. dr. Rimantas Balsys.

Universiteto rektorius prof. dr. Artūras Razbadauskas teigė, kad artėjant kovo 9 d., tikrajai profesoriaus gimimo dienai, nuspręsta pagerbti šį akademinei bendruomenei svarbų žmogų oficialiai pavadinant aulą jo vardu ir atidengiant jam skirtą lentą.

„Rektorius buvo vienas iš svarbiausių žmonių steigiant šį universitetą. Jis buvo universiteto patriotas, todėl universiteto bendruomenė atiduoda duoklę būtent šiandien, prisimenant jo gimimo dieną. Nuo šiol aula vadinsis prof. habil. dr. S. Vaitekūno vardu“, – kalbėjo A. Razbadauskas.

Prof. habil. dr. S. Vaitekūnas gimė 1941 m. kovo 9 d. Reibiniuose, Joniškio rajone. Nuo 1993 m. profesorius savo gyvenimą susiejo su Klaipėda, buvo išrinktas besisteigiančio Klaipėdos universiteto rektoriumi ir ėjo šias pareigas dvi kadencijas – iki 2002 m. Klaipėdos universitetas tapo neatsiejama profesoriaus gyvenimo dalimi. Jo rektoriavimo metais universitetas sparčiai augo, pelnė pripažinimą ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje.