LT   |   EN      Mano KU   |   
KU atstovai su „EmPaci“ projekto partneriais aptarė gyventojų dalyvavimo vietos savivaldos reikaluose situaciją
02-07-2019

2019 m. birželio 26-27 d. viešojo administravimo ir politikos mokslų katedros vedėjas doc. dr. Jaroslav Dvorak ir lekt. Gabrielė Burbulytė-Tsiskarishvili dalyvavo susitikime su EmPaci „Dalyvaujamojo biudžeto įgalinimas Baltijos šalyse“ projekto partneriais Rietavo ir Telšių rajono savivaldybėse.

Susitikimo metu aptarta gyventojų dalyvavimo vietos savivaldos reikaluose situacija rajone bei pasidžiaugta, kad savivaldybėse sudarytos labai plačios galimybės gyventojams sprendimų priėmimo procese dalyvauti tiesiogiai.

Susitikimuose dalyvavo abiejų savivaldybių merai ir administracijos direktoriai bei kiti administracijos darbuotojai.

EmPaci (angl. Empowering Participatory Budgeting in the Baltic Sea Region) – tai tarptautinis Interreg Baltic Sea Regions projektas, skirtas įtraukti platesnį ratą savivaldybių, kurios būtų pasiryžusios įtraukti gyventojus į Savivaldybės biudžeto formavimą, t.y. diegtų dalyvaujamąjį biudžetą (angl. participatory budgeting).

Siekiant šio tikslo, mobilizuojamos gyventojų pajėgos, stiprinami savivaldybių gebėjimai, kuriami tarptautiniai klasteriai, gerinamas Savivaldybės-gyventojų bendradarbiavimas.

Daugiau informacijos: https://projects.interreg-baltic.eu/projects/empaci-191.html

Lietuvoje projektas vykdomas dviejose pilotinėse savivaldybėse – tai Rietavo bei Telšių rajono savivaldybės. Projekto ekspertiniai partneriai – tai Klaipėdos universitetas bei Rietavo turizmo ir verslo informacijos centras