LT   |   EN      Mano KU   |   
KU atstovai laimėjo LMT finansavimą trims ilgalaikiams mokslo projektams
12-04-2021

Balandžio mėnesį startuoja trys nauji KU Socialinių pokyčių studijų centro (SPSC) bei Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto (BRIAI) projektai, laimėję Lietuvos mokslo tarybos (LMT) paramą. Visi projektai finansuojami pagal LMT konkursinio finansavimo priemonę „Mokslininkų grupių projektai“. Parama gauta trims metams.

Projektas „Užaugę Nepriklausomoje Lietuvoje: 1980-2000 metais gimusiųjų gyvenimo eiga, prisitaikymo strategijos ir jų kontekstai“ yra sociologinis tyrimas apie dabartinių 20-30-mečių  kartą. Bus tiriami gyvenimo eigos struktūriniai ypatumai, elgsenos strategijos, šeiminiai ir genealoginių kartų ryšiai, kaip šiuose procesuose dalyvauja šeimos atmintis, kokie yra išskirtiniai naujosios kartos bruožai. Projekte dirbs tyrėjų grupė iš Klaipėdos ir Vilniaus universitetų bei Didžiosios Britanijos, sudaryta iš sociologų ir socialinės politikos ekspertų. KU atstovauja sociologė, vyr. mokslo darbuotoja dr. Sigita Kraniauskienė, turinti didelį įdirbį šios tematikos tyrimuose.

Kitas projektas „Kokybės sampratos humanitariniuose moksluose: naujumas, meistrystė, žinojimas ir poveikis“ priklauso mokslo sociologijos ir filosofijos sričiai. Projekto metu siekiama ištirti ir rekonstruoti kokybės sampratas globaliuose ir lietuviškuose humanitariniuose moksluose bei jų praktinį taikymą. Projekto vadovas vyr. mokslo darbuotojas dr. Aldis Gedutis. Projektas vykdomas kartu su Vilniaus universitetu, kurį atstovauja doc. dr. Kęstas Kirtiklis.

Trečiasis BRIAI projektas „Tautinės mažumos Lietuvos kariuomenėje 1918–1940 m.: vokiečių lojalumo atvejis“ (Nr. S-LIP-21-9). Projekto vykdytojai istorikai: vyresnioji mokslo darb., doc. dr. Silva Pocytė (projekto vadovė), vyresnysis mokslo darb., dr. Vytautas Jokubauskas ir mokslo darb., dr. Hektoras Vitkus analizuos vokiečių tautinės grupės tarnybos Lietuvos kariuomenėje aspektą jos lojalumo dilemos 1918–1940 m. pjūviu. Dirbdami Lietuvos ir Vokietijos archyvuose bei bibliotekose mokslininkai sieks atskleisti tarpukario laikotarpio Lietuvos kariuomenės poziciją vokiečių karinės tarnybos atžvilgiu, analizuos Vokietijos  laikyseną vokiečių tarnybos Lietuvos kariuomenėje  atžvilgiu, nagrinės vokiečių tarnybos  Lietuvos kariuomenėje patirtis ir jų galimą įtaką (ne)lojalumo valstybei prielaidų formavimui(si) bei tirs vokiečių visuomeninių ir kultūrinių draugijų nuostatas  Lietuvos kariuomenės ir vokiečių tarnybos joje aspektais.

Mokslininkų grupių projektai yra viena populiariausių LMT konkursinio mokslo finansavimo priemonių Lietuvoje, veikianti daugiau nei 10 metų. Ji visada sulaukia didelio mokslininkų susidomėjimo dėl savo atvirumo naujausioms ir originaliausioms mokslo idėjoms, todėl konkurencija yra ypač didelė. Tik apie 10-12 proc. projektinių paraiškų gauna finansavimą. Projektų atranka yra labai griežta, jiems keliami aukšti kokybės reikalavimai.

2020 m. LMT mokslininkų grupių projektų konkurse varžėsi 102 socialinių ir humanitarinių mokslų paraiškos. Tik 10 projektų sulaukė finansavimo. Laimėtas finansavimas parodo, kad KU mokslininkai sugeba sėkmingai konkuruoti savo idėjomis ir sulaukia simbolinio mokslo bendruomenės pripažinimo.