LT   |   EN      Mano KU   |   
Pasirinkite teksto dydį
KU atstovai kartu su LR Energetikos ministru lankėsi Nyderlanduose

KU atstovai kartu su LR Energetikos ministru lankėsi Nyderlanduose

Birželio 27–28 dienomis kartu su LR energetikos ministru Roku Masiuliu Nyderlanduose lankėsi Klaipėdos universiteto, Klaipėdos mokslo ir technologijų parko, AB „Klaipėdos nafta“, AB „Amber Grid“, UAB „Lietuvos dujų tiekimas“, UAB „Litgas“, UAB „Baltpool“, Lietuvos biomasės energetikos asociacijos „Litbioma“ atstovai. Vizito metu Nyderlandų ekonomikos ministerijoje pasirašyti trys svarbūs dokumentai: ketinimų protokolas ir dvi bendradarbiavimo sutartys.

Ketinimų protokolą pasirašė HET „Nationaal LNG Platform“ ir Lietuvos SGD platformos kūrėjai – UAB „Litgas“, AB „Klaipėdos nafta“, UAB „Lietuvos dujų tiekimas“, AB „Amber Grid“ ir Klaipėdos universitetas. SGD platformos tikslas – švaresnės energetikos plėtra, SGD naudojimo skatinimas ne tik jūrų, bet ir sausumos transporte, kuriant ir pritaikant naujas technologijas. Pasirašytas protokolas užtikrins sklandžius ekspertų mainus ir narystę tarptautiniuose tinkluose.

Viena iš bendradarbiavimo sutarčių pasirašyta tarp Hanze taikomųjų mokslų universiteto (Hanze University of Applied Sciences) ir Klaipėdos universiteto, ji apima mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir studijų sritis, taip pat dalijimąsi gerąja praktika, dėstytojų, studentų ir mokslininkų mainus. Šio universiteto padalinys „Energy Transition Centre“ žymus atliekamais eksperimentiniais tyrimais, prototipų gamyba ne tik SGD srityje, bet ir taikant biodujų gamybos bei jų konversijos, vandenilio technologijas.

Klaipėdos universitetas šiemet pradeda vykdyti SGD terminalų inžinerijos studijų programą, priėmimas į kurią jau įpusėjo. Tai nauja ir perspektyvi inžinerinė specialybė, kurios sukūrimą lėmė augantis SGD ekonominis potencialas, SGD specialistų poreikis ir daugelis kitų veiksnių. Klaipėdoje susivieniję 4 SGD klasterio partneriai – AB „Klaipėdos nafta“, AB „Vakarų laivų gamykla“, VšĮ Klaipėdos mokslo ir technologijų parkas ir Klaipėdos universitetas – siekia sudaryti palankias mokslo ir verslo bendradarbiavimo sąlygas bei sukurti pasaulinio lygio SGD verslo, mokslo, specialistų ugdymo, žinių ir technologijų traukos centrą Lietuvos uostamiestyje.

Kita bendradarbiavimo sutartis pasirašyta tarp „De Lauwershorst Groep“ ir Lietuvos energetikų mokymo centro – institucijų, vykdančių darbuotojų mokymus atsižvelgiant į įmonių poreikius.

Vizito metu delegacija lankėsi „Gate“ terminale, Groningeno „Energy Transition Centre“, „Gasunie HQ“, „Shell HQ“, išklausė svarbiausių Nyderlandų SGD ir biomasės rinkos įmonių – TKI „Gas“, „Holtausen Gassen“, „Cryonorm“, Zvolės uosto, „DNV GL“, „Torrgas“ vadovų pranešimus, diskutavo SGD rinkos plėtros klausimais. Nyderlandai garsėja savo kanalais, taigi neapsieita be pramogų. Groningene delegacija plukdyta aplinkos neteršiančiu, vandeniliu varomu pramoginiu laivu. 

Asmeninis R. Mickevičienės nuotraukų archyvas