LT   |   EN      Mano KU   |   
Pasirinkite teksto dydį
KU apginta pirmoji jungtinės vadybos krypties daktaro disertacija

KU apginta pirmoji jungtinės vadybos krypties daktaro disertacija

Vasario 17-oji Klaipėdos universitetui tapo istorinė diena – doktorantė Jurgita Paužuolienė sėkmingai apgynė mokslinį darbą tema „Organizacinės kultūros vertinimas socialiai atsakingose organizacijose“. Disertacijos autorė tapo pirmąja mokslininke Klaipėdoje apsigynusia vadybos krypties daktaro laipsnį jungtinėje šios krypties gynimo taryboje.

Doktorantė nuosekliai ir tikslingai atskleidė bei pagrindė organizacinės kultūros vertinimo svarbą socialiai atsakingų organizacijų kontekste. Disertacijoje išnagrinėti organizacinės kultūros vertinimo teoriniai ir praktiniai aspektai, atskleistos organizacinės kultūros ir įmonių socialinės atsakomybės sąsajos. Sukurtas ir pagrįstas diagnostinis instrumentas, kurį pritaikius atliktas išsamus organizacinės kultūros vertinimo tyrimas socialiai atsakingose organizacijoje.

Gynimo posėdžio dalyviai kalbėdami apie baigiamąjį tyrimą, pažymėjo jo brandumą, pagrįstumą ir neabejotiną reikšmingumą. „Ši disertacija svarbi ne tik moksliniu, bet ir taikomuoju pobūdžiu, nes sukurta organizacinės kultūros vertinimo metodika, kuri gali būti taikoma socialiai atsakingose organizacijose. Šiuo moksliniu darbu yra paneigiamas jau kurį laiką valdžios formuojamas nusiteikimas menkinti humanitarinius ir socialinius mokslus. Tyrimu nustatyta, kad socialiai atsakingose organizacijose yra kryptingiau formuojama organizacinė kultūra. Tai sudaro geresnes darbo sąlygas, padeda darbuotojams geriau dirbti, jaustis organizacijos šeimininkais, džiaugtis geresniais santykiais su kolegomis bei vadovais. Tai dar kartą patvirtina vadybos mokslo svarbą ne tik teoriniu, bet ir taikomuoju pobūdžiu. Tyrime dalyvavusios kelios organizacijos jau pasinaudojo pateiktais pasiūlymais, kaip gerinti organizacinę kultūrą.“, – kalbėjo prof. dr. Ligita Šimanskienė.

J. Paužuolienė mokslinį darbą gynėsi viešame doktorantūros posėdyje. Gynimo procedūroje dalyvavo doktorantės mokslinė vadovė L. Šimanskienė, disertacijos gynimo tarybos nariai: pirmininkas prof. habil. dr. Julius Ramanauskas (Klaipėdos universitetas), prof. dr. Irena Bakanauskienė (Vytauto Didžiojo universitetas), prof. dr. Rima Žitkienė (Mykolo Romerio universitetas), prof. dr. Rimantas Stašys (Klaipėdos universitetas), prof. habil. dr. Tatjana Muravska (Latvijos universitetas), Klaipėdos universiteto bendruomenės nariai ir svečiai.

Jungtinės doktorantūros teisė vadybos mokslo srityje Klaipėdos universitetui kartu su administruojančiu Vytauto Didžiojo universitetu, Lietuvos žemės ūkio universitetu, Mykolo Romerio universitetu ir Šiaulių universitetu suteikta 2011 m. birželio 8 d. LR Švietimo ir mokslo ministro.