LT   |   EN      Mano KU   |   
Konservavimui iškelta silkių rūšiavimo ir laikymo inžinerinė sistema
25-07-2016

Konservavimui iškelta silkių rūšiavimo ir laikymo inžinerinė sistema

Nuo šių metų gegužės mėnesio Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto archeologai, plėtojant UAB „Inreal valdymas“ XIX a. vidurio sandėlio restauravimo-rekonstrukcijos projektą, įgyvendina UAB „Dangės krantinės“ užsakymą ir Klaipėdos senamiestyje, Turgaus g. 37, vykdo detaliuosius archeologinius tyrimus. Šių archeologinių tyrimų projekto vadovė – archeologė Raimonda Nabažaitė, jai talkina archeologė Monika Rapkevičiūtė ir daugelis kitų darbuotojų, praktikantų.

KU archeologų nuotraukos

Tiriamas sklypas itin svarbus Klaipėdos miesto istorijai kaip XVI–XVII a. religinis centras, kuriame stovėjo vietos vokiečių ir krašto lietuvių liuteronų bendruomenėms skirtos bažnyčios. Šiuo metu tiriama Lietuvių bažnyčios dalis, patenkanti po sandėlio vakarine dalimi – mechaninėmis dirbtuvėmis, o pirmuosius du mėnesius archeologiniai tyrimai vyko minėto sandėlio rytinėje dalyje. Pagrindiniai šių dienų atradimai – šiame pastate anuomet įrengta silkių rūšiavimo ir laikymo inžinerinė sistema, kuriai priklausė viršutiniais rąstiniais latakais sujungti kubilai, įkasti į žemę ir sutvirtinti metaliniais lankais. Prie metalinių lankų buvo prišlieti mediniai vamzdeliai ir uždari apatiniai latakai, įrengti su dideliu nuolydžiu į Dangės upės pusę. Iš jų – vienas, jungęs du kubilus, pagamintas iš lentų, kitas sumūrytas iš plytų, viršuje turintis arką, kurių dalis ženklintos įrašu „W & L“ arba „W & L. MEMEL.“

Šios inžinerinės sistemos unikalumas paskatino imtis jos struktūrinių elementų išsaugojimo, užtikrinant jų eksponavimo galimybę ateityje. Tuo tikslu neseniai konservavimui iškelti du viršutiniai latakai, du geriausiai išsilaikę kubilai su sudėtinėmis inžinerinės sistemos dalimis: medinis vamzdelis, medinio dangčio dalis su mediniu kamščiu ir metaliniai lankai bei visas medinis latakas. Šiuo metu jie laikomi KU Jūros technologijų ir gamtos mokslų fakulteto rūsyje, kur juos sudėtus dalimis į specialiai tam padarytas talpyklas konservuoja medžio restauratorė Akvilė Poškienė.

Kūrybinė komanda džiaugiasi statybų įmonės UAB „Rekosta“ gauta finansine parama, skirta konservavimo pasiruošiamiesiems darbams įgyvendinti.  Į tolimesnę būsimo eksponato priežiūros eigą įsitrauks Lietuvos jūrų muziejus, turintis ambicijų ateityje eksponuoti unikalią inžinerinę sistemą.