LT   |   EN      Mano KU   |   
Pasirinkite teksto dydį
Konkursas: Moterys jūros moksluose ir technologijose

Klaipėdos universitetas, vykdydamas projektą „Baltic Gender“, organizuoja meninės raiškos konkursą jaunimui „Moterys jūros moksluose ir technologijose“.

Konkursas skirtas skatinti jaunimą suvokti lyčių klausimus, susijusius su jūros mokslais ir technologijomis. Jaunimas kviečiamas kūrybiniais projektais išreikšti savo nuomonę apie moteris jūros mokslų ir technologijų srityse. Konkurse dalyvauja dalyviai iš Estijos, Suomijos, Vokietijos, Lietuvos ir Švedijos. Šis projektas finansuojamas Europos Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Horizon 2020“ lėšomis, dotacijos Nr. 710363.

Dalyviai kviečiami pristatyti kūrybos darbus tema Moterys jūros moksluose ir technologijose.

Konkursui gali būti teikiami įvairių formų kūrybos darbai, įskaitant bet neapsiribojant:
– skaitmeninėmis technologijomis sukurtais meno darbais (iliustracijomis / plakatais, fotografijomis / foto istorijomis, video / filmais, animaciniais filmais);
– ne skaitmeniniu būdu sukurtų meno darbų (grafikos, tapybos darbais) nuotraukomis ar skenuotais vaizdais.

Konkurso taisyklės

Tėvų leidimas ir sutikimas