LT   |   EN      Mano KU   |   
Konkursas Klaipėdos laisvosios ekonominės zonos ir Lietuvių fondo Mykolo ir Amalijos Jagučių stipendijoms gauti
22-06-2017

Konkursas Klaipėdos laisvosios ekonominės zonos ir Lietuvių fondo Mykolo ir Amalijos Jagučių stipendijoms gauti

Klaipėdos laisvosios ekonominės zonos vardinė stipendija 2017/2018 studijų metais skiriama Klaipėdos universiteto Ekonomikos studijų programos pirmosios pakopos 3-4 kursų studentams savo darbuose nagrinėjantiems Klaipėdos ekonominės plėtros tematiką. Atrankos kriterijus – aktyvi mokslinė ir visuomeninė veikla, socialinis remtinumas. Studijų vidurkis nemažiau 8 balų. KU Rektoriui teikiami 4 kandidatai, kurie atrenkami fakultete Socialinių mokslų fakulteto dekano ir studentų atstovybės bendru sutarimu.

Studentas, kuriam skiriama stipendija, raštiškai įsipareigoja praktiką atlikti LEZ bendrovėje.
Lietuvių fondo Mykolo ir Amalijos Jagučių vardinė stipendija skiriama Klaipėdos universiteto Ekonomikos studijų programos pirmosios pakopos 3-4 kursų studentams ir antrosios pakopos 2 kurso studentams už labai geras akademines žinias, mokslinę ir visuomeninę veiklą. KU Rektoriui teikiamas vienas kandidatas, kuris atrenkamas fakultete Socialinių mokslų fakulteto dekano ir studentų atstovybės bendru sutarimu.


Dėl pretendavimo į stipendijas studentai turi kreiptis į dekanatą iki š. m. birželio 28 d.

Daugiau informacijos