LT   |   EN      Mano KU   |   
Konkursas į Klaipėdos universiteto tarybos narius
07-02-2018

Kovo 1 d. vyko vidinių ir išorinių kandidatų į Tarybos narius susitikimas su Klaipėdos universiteto Senato nariais ir bendruomenės atstovais. Susitikimo metu buvo pristatyti visi renkami kandidatai į Klaipėdos universiteto Tarybos narius.

Išoriniai kandidatai į KU Tarybą:

Vytautas Grubliauskas
Mindaugas Gudelis
Jelena Kirilovė
Nijolė Laužikienė
Doc. Mindaugas Mačernis
Lina Matulaitytė
Prof. Irena Misevičienė
Dr. Lina Motuzienė
Audrius Pauža
Jurgita Šilinskaitė-Venslovienė

Nariai, nepriklausantys Klaipėdos universiteto personalui bus renkami Senato rinkiminiame posėdyje, kuris vyks 2018 m. kovo 15 d. 14 val. KU Senato salėje. 

Klaipėdos universiteto personalui priklausančių Tarybos narių rinkimų rezultatai:

Vadovaujantis Klaipėdos universiteto tarybos sudarymo reglamentu ir Tarybos rinkimų komisijos 2018 m. kovo 8 d. protokolu Nr. 1, skelbiami Klaipėdos universiteto personalui priklausančių Tarybos narių rinkimų rezultatai:

Į Klaipėdos universiteto Tarybą išrinkti:
Prof. habil. dr. Vladas Žulkus (Humanitarinių mokslų kvota),
Prof. dr. Darius Daunys (Biomedicinos mokslų kvota),
Prof. dr. Arvydas Martinkėnas (Fizinių ir technologijos mokslų kvota).

Rinkimai į Socialinių mokslų kvotą neįvyko.

Klaipėdos universiteto Studentų sąjungos KU Tarybos nario rinkimų rezultatai:

Kovo 7 d. Klaipėdos universiteto studentų sąjungos Taryba rinko Klaipėdos universiteto Tarybos narį – Klaipėdos universiteto absolventą, nepriklausantį Universiteto personalui.

KUSS Taryba į KU Tarybą antrai kadencijai išrinko Jurgitą Šilinskaitę-Venslovienę.

 

Detali rinkimų tvarka nustatyta Klaipėdos universiteto tarybos sudarymo reglamente.

Rinkimų rezultatai bus skelbiami Klaipėdos universiteto interneto svetainėje, visi kandidatai apie rinkimų rezultatus bus informuojami el. paštu, nurodytu kandidatų CV.