LT   |   EN      Mano KU   |   
Konkursas į Klaipėdos universiteto tarybos narius

Klaipėdos universiteto tarybos (toliau – Tarybos) narių, priklausančių Klaipėdos universiteto personalui, rinkimų komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu, Klaipėdos universiteto statutu ir Klaipėdos universiteto tarybos sudarymo reglamentu, skelbia konkursą į Tarybą.

Po vieną vietą Taryboje skiriama šių mokslų atstovams:

  • humanitarinių;
  • biomedicinos;
  • fizinių ir technologijos;
  • socialinių.

Konkurse gali dalyvauti nepriekaištingos reputacijos asmenys, priklausantys Klaipėdos universiteto personalui, turintys žinių ir gebėjimų, kurie padėtų įgyvendinti Klaipėdos universiteto misiją ir jo strateginius tikslus. Tarybos nariu tas pats asmuo gali būti ne ilgiau kaip dvi Tarybos kadencijas iš eilės.

Tarybos nariais negali būti Klaipėdos universiteto Senato nariai ir asmenys, tiesiogiai pavaldūs Klaipėdos universiteto rektoriui (prorektoriai, kancleris, dekanai, mokslo ir studijų institutų direktoriai).

Kandidatai į Tarybos narius ne vėliau kaip iki 2018 m. vasario 26 d., 15 val., Rinkimų komisijos sekretoriatui (adresu Herkaus Manto g. 84, Senatas, kab. 208, Klaipėda, tel. 8 46 398 940; 8 46 398 920, el. pašto adresas: senatas@ku.lt) privalo pateikti:

  • Prašymą dalyvauti konkurse, nurodydami atstovaujamą mokslo sritį.
  • Fakulteto tarybos, iškėlusios kandidatą, nutarimą arba 10-ies kandidatą remiančių ir balsavimo teisę turinčių akademinės bendruomenės narių pasirašytą raštą.
  • CV ir jos elektroninę versiją (pasirašytas), kuri turi būti siunčiama aukščiau nurodytu el. pašto adresu.

Kandidatai gali pateikti dokumentus asmeniškai arba siųsti registruotu laišku.

Kandidatų į Tarybos narius susitikimas su Klaipėdos universiteto bendruomene vyks 2018 m. kovo 1 d., 15 val. (Herkaus Manto g. 90–1, Aula Magna, Klaipėda).

Tarybos narių, priklausančių Klaipėdos universiteto personalui, rinkamai vyks 2018 m. kovo 8 d. Detali rinkimų tvarka nustatyta Klaipėdos universiteto tarybos sudarymo reglamente.

Rinkimų rezultatai bus skelbiami Klaipėdos universiteto interneto svetainėje, visi kandidatai apie rinkimų rezultatus bus informuojami el. paštu, nurodytu kandidatų CV.