LT   |   EN      Mano KU   |   
Pasirinkite teksto dydį
Konferencijos „Suaugusiųjų švietėjų ir besimokančiųjų veiklos optimizavimo aspektai“ atgarsiai

Konferencijos „Suaugusiųjų švietėjų ir besimokančiųjų veiklos optimizavimo aspektai“ atgarsiai

Klaipėdos universiteto Tęstinių studijų instituto Andragogikos katedra 05 12 d. organizavo mokslinę konferenciją tema „Suaugusiųjų švietėjų ir besimokančiųjų veiklos optimizavimo aspektai“. Konferencijos tikslas – moksliniame kontekste išanalizuoti suaugusiųjų švietėjų ir besimokančiųjų veiklos optimizavimo aspektus.

Mokslinės konferencijos metu aptartos šios sritys:

  • Suaugusiųjų švietėjų asmeninio efektyvumo plėtojimo aspektai;
  • Suaugusiųjų švietėjų profesionalizacijos procesas ir jo tobulinimo galimybės;
  • Suaugusiųjų švietėjų didaktinė veikla: reali praktika, problemos poreikiai;
  • Suaugusiųjų švietimo veikėjų ir besimokančiųjų sąveika;
  • Neformalusis suaugusiųjų švietimas Lietuvoje;
  • Aukštųjų mokyklos dėstytojų akademinės veiklos galimybės ir problemos;
  • Aukštosios mokyklos dėstytojo veikla mokymosi visą gyvenime idėjos kontekste;

Konferencijoje savo mokslininkėmis įžvalgomis dalijosi 17 pranešėjų iš įvairių Lietuvos aukštųjų mokyklų (VDU, ŠU, KVK, KTU ir KU). Konferencijos dalyvius pasveikino ir produktyvaus darbo palinkėjo Klaipėdos universiteto prorektorius prof. dr. Kęstutis Dučinskas, Klaipėdos universiteto Tęstinių studijų instituto direktorė doc. dr. Ilona Zubrickienė bei Lietuvos universitetų tęstinių institutų asociacijos prezidentė doc. dr. Giedra Linkaitytė. Prorektorius pasidžiaugė, kad šiame aukštųjų mokyklų reformų ir nežinomybės kontekste dar yra organizuojami moksliniai renginiai. Tai jau 5 tradicinė Andragogikos katedros konferencija, vykstanti kas 2 metai,  o tradicijų laužyti negalima.

Dr. Kęstutis Trakšelys
Ku TSI Andragogikos katedra

Nuotraukos: Jurgita Timofejeva