LT   |   EN      Mano KU   |   
Konferencijoje apžvelgta situacija, siekiant lyčių lygybės moksle
04-04-2019

2019 m. kovo 18–19 d. Lietuvos Respublikos Seime vyko tarptautinė konferencija „Lyčių lygybė tiksliuosiuose moksluose, technologijose ir inovacijose: progresas ir iššūkiai“. Ją organizavo asociacija „BASNET forumas“ kartu su partneriais: Vilniaus universitetu, Kauno technologijos universitetu ir Lietuvos biochemikų draugija.

Renginyje buvo apžvelgta situacija siekiant lyčių lygybės moksle Baltijos šalių regione, aptarta pasiekta pažanga ir apsvarstyti spartaus mokslo vystymosi ir naujų technologijų nulemti iššūkiai mokslo visuomenei.

Konferencijos diskusijose buvo atskleistas dalyvių ir jų atstovaujamų institucijų požiūris į lyčių lygybės moksle įgyvendinimą. Įvairių šalių mokslininkai pateikė siūlymus, kaip reikėtų skatinti lyčių lygybės įgyvendinimo moksle procesą.

Klaipėdos universitetui atstovavo Jūros tyrimų instituto vykdomo projekto „Baltic Gender“ mokslo darbuotojos Viktorija Vaitkevičienė ir Rima Mickevičienė. Viktorija Vaitkevičienė pristatė pranešimą „Horizon 2020 projektas Baltic Gender. Iššūkiai įgyvendinant lyčių lygybės planą Klaipėdos universitete“ (angl. Horizon 2020 project Baltic Gender. Challenges implementing GEPs in Klaipėda University „, Jūros technologijų ir gamtos mokslų fakulteto dekanė R. Mickevičienė dalyvavo apskrito stalo diskusijoje „STEM srityse dirbančių mokslininkių tinklaveikos stiprinimas Baltijos šalyse“ (angl. Strengthening of women scientists networks in STEM in the Baltic States).

Daugiau informacijos apie renginį http://naujienos.vu.lt/konferencijoje-atkreiptas-demesys-i-lyciu-lygybes-igyvendinimo-tiksliuosiuose-moksluose-problemas/

Daugiu informacijos apie Baltic Gender projektą tinklapyje https://www.baltic-gender.eu/

Projektas „Baltic Gender“ finansuojamas Europos Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Horizon 2020“ lėšomis, dotacijos Nr. 710363