LT   |   EN      Mano KU   |   
Pasirinkite teksto dydį
Konferencija „Aplinkos veiksnių ir ekstremalių situacijų įtaka vaikų sveikatai“

2019 05 13, Klaipėdos universitete vyko konferencija „Aplinkos veiksnių ir ekstremalių situacijų įtaka vaikų sveikatai“. Jos tikslas – pristatyti aplinkos veiksnius ir ekstremalias situacijas įtakojančias vaikų sveikatą. Aptarti, diskutuoti ir keistis idėjomis, kaip būtų galima tarpsektorinio bendradarbiavimo priemonėmis gerinti mokyklos bendruomenės supratimą apie aplinkos veiksnių ir ekstremalių situacijų įtaką sveikatai.

Konferenciją organizavo LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, LR Sveikatos apsaugos ministerija, Klaipėdos universitetas, Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras.

Į KU vykusį renginį atvyko per 70 dalyvių iš įvairių Lietuvos miestų: Vilniaus, Šiaulių, Plungės, Kelmės, Palangos, Klaipėdos ir kt. Dauguma atvykusiųjų – pedagogai, mokyklų vadovai, visuomenės sveikatos biurų darbuotojai.

Konferencijoje sveikinimo žodį tarė KU rektorius prof. dr. Artūras Razbadauskas bei Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Visuomenės sveikatos priežiūros departamento Rizikos sveikatai valdymo skyriaus patarėja dr. Rita Sketerskienė.

Visą dieną vykusiame renginyje buvo skaitomi 7 pranešimai. Jų temos skirtos savivaldybės administracijos švietimo padalinių, savivaldybių visuomenės sveikatos biurų atstovams, taip pat pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas įgyvendinančių mokyklų vadovams, pavaduotojams, mokytojams, atsakingiems už sveikatos ugdymą neformaliojo švietimo priemonėmis.

Pranešimą „Saugi vaiko aplinka eisme: traumatizmo tendencijos ir saugos stiprinimas“ konferencijoje skaitė KU Sveikatos mokslų fakulteto (SvMF) visuomenės sveikatos katedros prof. dr. Birutė Strukčinskienė. Apie kietųjų dalelių nusėdimo intensyvumą ir sudėties tyrimus kaip priemonę oro taršos dedamųjų vertinimui, kalbėjo KU Jūros tyrimų instituto Vandens transporto ir oro taršos laboratorijos dr. Paulius Rapalis.

Pranešimą tema „Tiukšmas ir jo poveikis sveikatai: Klaipėdos miesto situaciją“ pristatė KU SvMF Visuomenės sveikatos katedros asist. Ineta Pačiauskaitė.

Apie „Paauglių fizinio aktyvumo ir sveikatos sąsajas“ kalbėjo prof. dr. Daiva Mockevičienė, KU SvMF Holistinės medicinos ir reabilitacijos katedros vedėja.

Prof. dr. Asta Šarkauskienė, KU SvMF Kūno kultūros katedros vedėja, konferencijoje skaitė pranešimą „Neformalusis fizinis ugdymas mokykloje – vaikų sveikatą stiprinantis veiksnys“.

Apie moksliniais tyrimais pagrįstos gyvūnų terapijos metodikos sukūrimą ir integravimą į holistinės medicinos sveikatos koncepciją, konferencijoje kalbėjo KU SvMF Holistinės medicinos ir reabilitacijos katedros doc. dr. Brigita Kreivinienė. Pranešimą tema „Galimos ekstremalios situacijos Lietuvoje“ skaitė Ingrida Zubienė, Klaipėdos priešgaisrinė gelbėjimo valdybos Civilinės saugos skyrius vyresnioji specialistė.

Konferencijos metu vyko ir praktiniai užsiėmimai, kurių metu buvo galima susipažinti su KU Jūros tyrimų instituto laboratorijomis:

– Mechanikos ir jūrų inžinerijos laboratorija (laboratorijos vadovas dr. A.Tadžijevas);

– Pajūrio aplinkos ir biogeochemijos laboratorija (laboratorijos vadovas dr. M. Žilius);

– Vandens transporto ir oro taršos laboratorija (laboratorijos vadovas dr. P. Rapalis).

Paspaudę čia, galite susipažinti su išsamia konferencijos programa