LT   |   EN      Mano KU   |   
Klaipėdos universitetui – Aplinkos ministerijos padėka už oro taršos tyrimus
07-12-2020

LR aplinkos ministras Kęstutis Mažeika oficialiai padėkojo Klaipėdos universiteto mokslo darbuotojams už bendradarbiavimą ir svarų indėlį tiriant oro taršą.

2020 m. KU Jūros tyrimų instituto mokslininkai dr. Paulius Rapalis ir dr. Nadežda Lazareva su komanda uostamiestyje išbandė naują kietų dalelių nusėdimo intensyvumo tyrimo metodą, kuris iki šiol nebuvo naudotas Lietuvoje, tačiau plačiai taikomas Vakarų Europoje bei išsivysčiusiose Azijos šalyse.

Nuo vasario 1-osios 10-tyje miesto vietų buvo analizuojama nusėdusių dulkių sudėtis, nusėdimo intensyvumas bei kiti visuomenei aktualūs rodikliai. Apibendrinti tyrimo rezultatai mokslininkams leido sudaryti miesto taršos kietosiomis dalelėmis žemėlapį, išskirti problematiškiausias vietas bei identifikuoti galimus taršos šaltinius.

Gretutiniame tyrime, kuris atliktas bendradarbiaujant su LR Aplinkos apsaugos agentūra, buvo analizuoti AB „Klaipėdos jūrų krovinių kompanija“ (KLASCO) aplinka ir oro užterštumo kietosiomis dalelėmis rodikliai. Surinkti duomenys leidžia teigti, jog ši uosto kompanija, atviruoju būdu kraunanti geležies rūdą, jos dulkėmis teršia aplinkinių gyvenamųjų rajonų bei Smiltynės aplinką. Tarša identiškomis kroviniui kietosiomis dalelėmis fiksuota 650 metrų spinduliu aplink įmonę.

Remdamasi šiuo KU mokslininkų atliktu tyrimu LR Aplinkos apsaugos agentūra kreipsis į Aplinkos ministeriją ir Aplinkos apsaugos departamentą prie Aplinkos ministerijos dėl naujų tyrimo metodų taikymo ir taršos šaltinių vertinimo teisinio reglamentavimo. Tyrimo duomenis ketinama perduoti Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui, kad pagal savo kompetenciją atliktų vertinimus dėl galimo poveikio žmogaus sveikatai.